Barn, familj och föräldraskap

Familj i playmobil
Pixabay

Vår forskning handlar om familjers vardagsliv, om normer och föreställningar kring barnets bästa och föräldraskap och om välfärdsstatens insatser och ansvar. Den rör såväl svenska som internationella perspektiv och omfattar både historia och samtid.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation