Barn, familj och föräldraskap

Familj i playmobil
Pixabay

Vår forskning handlar om familjers vardagsliv, om normer och föreställningar kring barnets bästa och föräldraskap och om välfärdsstatens insatser och ansvar. Den rör såväl svenska som internationella perspektiv och omfattar både historia och samtid.

Forskningsprojekt

En person i jeansjacka och händerna i knät sitter mittemot någon som gestikulerar med händerna.

Utredande barnsamtal i praktiken

När barn möter socialtjänsten har det rätt till delaktighet och att få sin röst hörd. I det här projektet studeras barns delaktighet, vad det är och hur det kan se ut, i utredande samtal som genomförs i socialtjänsten.

Fingrar.

Utredning inför internationell adoption

Beslut om att försöka få barn är något högst privat, men för dem som vill adoptera öppnas det privata för offentlig insyn och granskning. I det här projektet studerar vi olika aspekter av den utredning som görs inför en internationell adoption.

Två barn håller om varandra och vandrar bortåt på en väg med ryggen mot kameran.

Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården

Barn har rätt till stabila familjehemsplaceringar men samtidigt råder brist på och konkurrens om familjehem. I samarbete med socialtjänsten vill vi hitta möjliga svar som kan bidra till att lösa samtida och framtida utmaningar för familjehemsvården.

Förstasidan på IDUN- illustrerad tidning för kvinnan och hemmet

Barnavård till salu

Vinster i vården kännetecknar vår tids välfärdssamhälle. Men marknaden var en arena för produktion, distribution och konsumtion av omsorgstjänster långt tidigare. Under 1900-talet kunde föräldrar köpa barnomsorg på privata barnhem och barnpensionat.

Bilden visar en mamma med barn fram för en dator.

Föräldraskapande på internet

På digitala diskussionsfora får och ger föräldrar varandra råd om föräldraskap. Därmed förhåller de sig till och bidrar till att skapa föräldraideal.

3D rendering av icsi (intracytoplasmic sperm injection) process

Barnets bästa, vuxnas reproduktiva rättigheter och välfärdsstatens ansvar

Är det en rättighet att få biologiska barn? Ska behandling med assisterad befruktning vara tillgänglig för alla, eller bör tillgängligheten begränsas? Vi studerar hur svensk lagstiftning och fertilitetskliniker hanterar dessa etiska dilemman.

Barn som hämtar vatten i f.d. homeland KwaZulu, Sydafrika

Familjens och platsens betydelse för hälsan

Människors kunskap om vad som orsakar sjukdom och erfarenheter av hur läkande sker påverkar deras handlande när det gäller hälsan. Projektet har undersökt hur marginaliserade familjer i ett f.d. homeland i Sydafrika agerar för att hålla sig friska.

Fosterbarn i lokalsamhället

Under hela 1900-talet har flera hundra tusen barn växt upp som fosterbarn i Sverige. I detta projekt fokuserades de regionala skillnaderna i syfte att studera fosterbarnens plats i lokalsamhället.

Forskare

Organisation