Barn, stat och marknad i tid och rum

Gammal jordglob

Hur inverkar barn på ekonomi och samhälle? Hur formas barndomen i olika nationella och globala sammanhang? Området granskar politiska, sociala och ekonomiska förändringar över tid och rum med barns liv och villkor i centrum.

Forskningsprojekt

Forskare

Organisation