Barn, stat och marknad i tid och rum

Gammal jordglob

Hur inverkar barn på ekonomi och samhälle? Hur formas barndomen i olika nationella och globala sammanhang? Området granskar politiska, sociala och ekonomiska förändringar över tid och rum med barns liv och villkor i centrum.

Forskningsprojekt

Bokomslag Vanvård i social barnavård

The Age of Inquiry

Utredningar om vanvård har blivit ett globalt fenomen. Genom internationellt samarbete med forskare över hela världen bygger det här projektet en databas över de utredningar som har gjorts och deras innehåll.

Två barn håller om varandra och vandrar bortåt på en väg med ryggen mot kameran.

Familjehem sökes. Rekrytering, bedömning och samverkan inom familjehemsvården

Barn har rätt till stabila familjehemsplaceringar men samtidigt råder brist på och konkurrens om familjehem. I samarbete med socialtjänsten vill vi hitta möjliga svar som kan bidra till att lösa samtida och framtida utmaningar för familjehemsvården.

Människor som demonstrerar.

Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921

År 2021 firas 100-årsjubileet av den allmänna och lika rösträtten i Sverige. Så heter det åtminstone i högtidstalen och historieskrivningen. Men hur allmän blev egentligen rösträtten och vilken betydelse har ålder haft för att begränsa rösträtten?

Forskare

Organisation