HELIX konferens 2022

Glada människor runt mötesbord

Välkommen till HELIX konferens 2022 i Linköping med
temat ”Förändringskraft för hållbar utveckling”!

Den 15–16 november träffades vi på Konsert och Kongress i Linköping för att under två dagar delta i en konferens som bjöd på en mängd spännande och intressanta aktiviteter. Under temat ”Förändringskraft för hållbar utveckling” fick vi, förutom en rad intressanta keynote-talare, lyssna på sex olika konferensstrimmor med varierande teman och aktiviteter, exempelvis, ledarskap, innovationsförmåga och arbetsplatslärande, grön omställning, förebygga psykisk ohälsa och mycket mer.

Strimmorna under de två konferensdagarna genomfördes på olika sätt med exempelvis workshopaktiviteter och en stor andel aktiv medverkan från konferensdeltagarna. Du kan ta del av presentationer längre ner på sidan.

Så gick det på konferensen

Tematiska strimmor - dag 1

Dag 1:

Strimma 1 – Det här har vi lärt oss om ledarskap och chefskap - erfarenheter från HELIX forskningsprojekt

I denna strimma presenteras forskning vid HELIX som inriktats mot ledarskap och chefskap. Vi tittar inledningsvis på bredden i forskningen och sedan går vi djupare in i lärdomar från några av projekten. Strimman avslutas med en paneldiskussion om chefs- och ledarskapsutmaningar. Här medverkar chefer och ledare från HELIX partnerorganisationer.

Strimma 1 – fortsätter – Det här har vi lärt oss om ledarskap och chefskap - erfarenheter från HELIX forskningsprojekt

  • Ledarskap som främjar lärande i det dagliga arbetet – Andreas Wallo, LiU
  • Paneldiskussion om utmaningar och kunskapsluckor om chefs- och ledarskap i det moderna arbetslivet - Armine Wannesian, Norrköpings kommun; Pamela Laihinen, Region Östergotland; Heather Forsyth, LiU; Anna Buckhöj, Scania; Per Yngvesson, Yngvesson Personal och Ledarutveckling AB.

Strimma 2 – Startups, SMF och entreprenörskap - baserat på en nyutgiven bok om ”business incubation”

Strimma 2 –  fortsätter – Start-ups, SMF, entreprenörskap, baserat på en nyutgiven bok om "business incubation" 

Strimma 3 – Innovationsförmåga och arbetsplatslärande

I denna strimma presenteras erfarenheter från olika forskningsprojekt om innovationsarbete och lärande på arbetsplatser i olika verksamheter. I interaktiv samverkan med deltagarna diskuteras och problematiseras hur man kan identifiera vanliga fallgropar och utmaningar som uppstår under innovationsarbete – Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Agneta Halvarsson Lundqvist och Linda Lidman, LiU

Strimma 3 – fortsätter – Innovationsförmåga och arbetsplatslärande

Att utveckla och etablera hållbar innovationsförmåga.

I denna strimma fortsätter vi att presentera forskningsbaserade verktyg för att hantera innovationsprocessen och att utveckla hållbar innovationsförmåga som tar hänsyn till hela innovationskedjan från idé och test till implementering på arbetsplatser. Ett hållbart innovationsarbete kräver arbete ända ut på arbetsplatsen för att öka verksamheters innovationskapacitet – Maria Gustavsson, Anna Fogelberg Eriksson, Peter Nilsson, Agneta Halvarsson Lundkvist & Linda Lidman, LiU

Tematiska strimmor - dag 2

Dag 2

Strimma 4 - Mäta för att lära och förbättra

Strimma 4 – fortsätter – Mäta för att lära och förbättra

Strimma 5 - Grön omställning, hur kan man organisera förändringsarbetet, projekt och program

Strimma 5 –  fortsättning – Grön omställning, hur kan man organisera förändringsarbetet, projekt och program

Om den interaktiva forskningen om grön omställning – Agneta Halvarsson Lundqvist, LiU, Olof Hjelm, LiU och Jörgen Eklund, KTH tillsammans med Malin Johansson från RISE och det nybeviljade programmet ”Omställningslyftet"

Strimma 6 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Strimma 6 –  fortsättning – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kontakta oss

Läs mer om HELIX och tidigare HELIX dagarna

Följ HELIX på LinkedIn