HELIX Competence Centre (HELIX)

Helix
Foto: iStock

HELIX Competence Centre är ett femårigt program med fokus på hållbar utveckling i organisationer. Den röda tråden i forskningen är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga.

HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan fem sektorer: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. Tillsammans med partnerskapet bedrivs forskning inom fyra huvudsakliga områden:

  • Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem
  • Tillväxt och utveckling i småföretag
  • Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster
  • Inkluderande arbetsplatser 

HELIX finansieras av VINNOVA tillsammans med universitetet och övriga ingående parter och är ett femårigt projekt som avslutas 2021. HELIX är en fortsättning på ett det tidigare partnerskapet HELIX VINN Excellence Centre, som mellan 2006 – 2015 var ett av VINNOVA:s så kallade Excellence Centra (Slutrapporten).

Läs om vår årliga arbetslivskonferensVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

Kunskap skapas i samverkan mellan praktiker och forskare

I HELIX Competence Centre arbetar vi utifrån en metod som kallas interaktiv forskning, den bygger på tanken om att forskaren inte är ensam bärare och skapare av ny kunskap. Kunskap är något som skapas i samverkan mellan aktivt deltagande praktiker ute i organisationer och forskare från universiteten.

I interaktiv forskning är det dock viktigt att forskare och praktiker har olika roller. För att visa skillnaden mellan forskarens och praktikerns olika roller kan den interaktiva processen ritas som två sammanlänkade system, ett ”forskningssystem” och ett ”praktiksystem”.

Forskarna arbetar med problemformuleringar, teorier, datainsamling och analyser. Praktikerna arbetar med att hitta kunskap och metoder för att lösa problem i organisationen.

I den interaktiva processen skapas också möjligheter för systemen att regelbundet mötas i gemensamma diskussioner och tolkningar, som sen återförs som input för nästa praktik- och forskningscykel. Detta gör att forskare och praktiker träffas oftare och under andra former än vad som tidigare varit det normala.

Forskningsresultaten kan på så sätt nå ut snabbare i organisationerna. Att arbeta utifrån en interaktiv ansats förenar våra intressen. Forskarna får möjlighet att komma ut på fältet och samverkansparterna får feedback på sin verksamhet.

Pågående forskningsprojekt

Resultat av vår forskning

En viktig del av forskningen inom Helix presenteras i serien Helix rapporter. Här finner du korta sammanfattningar av de senaste rapporterna, kontaktuppgifter och länkar till de fullständiga publikationerna. Här finns också en fristående rapport om medarbetarskap på LiU.

Publikationer i urval

Albahari, A., Klofsten, M., & Rubio-Romero, J. C. (2018). Science and Technology Parks: a study of value creation for park tenants. The Journal of Technology Transfer, 1-17. Länk

Berglund, K., Ahl, H., Pettersson, K., & Tillmar, M. (2018). Women's entrepreneurship, neoliberalism and economic justice in the postfeminist era: A discourse analysis of policy change in Sweden. Gender, Work & Organization. 1–25.

Gustavsson, M. & Köpsén, S. (red.) (2018). Yrkesutbildning - mellan skola och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur. Länk

Jørgensen, C. H., Olsen, O. J., & Persson Thunqvist, D. (Eds.). (2018). Vocational Education in the Nordic Countries: Learning from Diversity. London: Routledge. Länk

Kurilova-Palisaitiene, J., Sundin, E., & Poksinska, B. (2018). Remanufacturing challenges and possible lean improvements. Journal of Cleaner Production, 172, 3225-3236. Länk

Lundqvist, D., Fogelberg Eriksson, A., & Ekberg, K. (2018). Managers’ social support: Facilitators and hindrances for seeking support at work. Work, 59(3), 351-365. Länk

Olofsson, J. & Persson Thunqvist, D. (2018). Sweden: the formative period for VET (1850–1945), I: S. Michelsen. & M-L. Stenström. (Eds). Vocational Education in the Nordic Countries: Historical Evolution. London: Routledge. Länk

Ståhl, C., Costa-Black, K., & Loisel, P. (2018). Applying theories to better understand socio-political challenges in implementing evidence-based work disability prevention strategies. Disability and rehabilitation, 40(8), 952-959. Länk

Tillmar, M., Gustavsson, M., Högberg, L., Rosell, E. & Svensson, L. (2018): Sektorsöverskridande samverkan: En studie av organisering för välfärd mellan olika samhällssektorer. Linköping: Linköpings universitet. Länk

Wallo, A., Löfgren-Markör, L., & Forsyth, H. (2018). Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU: Erfarenheter från utvecklingsarbetet MedLed. Linköping: Linköpings universitet. Länk 

  Här finns Helix alla publikationer

Nyheter och sociala medierVisa/dölj innehåll

Artiklar om Helix

HELIX-bloggen

Välkommen till AFoU-nätverksmöte den 25 november!

AFoU-nätverksmöte är en inspirations- och mötesplats för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. AFoU-nätverksmöten är öppna träffar där alla som är intresserade av AFoU är välkomna att delta. Den 25 november ordnas nästa AFoU-nätverksmöte med RISE och HELIX Competence Centre som innehållsvärdar. För agenda, se länk längst ner. Tid: 25 november kl.13.00-14.45 Plats: Zoom (länk […]

Nyhetsbrev

Prenumerera på HELIX nyhetsbrev för att ta del av den senaste av forskningen och nyheterna. Fyll i e-post, förnamn och efternamn och klicka på prenumerera. Nyhetsbrevet skickas ut ett par gånger om året.

 

 

* obligatoriskt

Ladda ner det senaste nyhetsbrevet här:

Om HelixVisa/dölj innehåll

Helix partnerskap

HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan de fem sektorerna universitet, industri, offentlig sektor, civilsamhället och arbetsmarknadsorganisationer. Totalt ingår 24 parter i olika samverkansprojektet.

Från universitets- och forskningssektorn ingår vid sidan av Linköpings universitet också noder vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm/Södertälje och RISE IVF i Göteborg. Utöver privat och offentlig sektor samt fackföreningar finns civilsamhällets organisationer representerade i partnerskapet, vilket är en utvidgning jämfört med tidigare HELIX-partnerskap. Utvidgningen gör det möjligt för oss att verka nationellt och vara en god kraft för utvecklingen av arbetslivet i Sverige. Vi arbetar också med internationella kontakter med visionen att påverka internationell forskning om arbetslivets utmaningar.
Bild som visar hur HELIX arbetar utifrån ett partnerskap mellan fem sektorerna: universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhällets organisationer

HELIX fem sektorer

HELIX partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället kallar vi Penta HELIX. Det kan illustreras som de fem cirklarna här intill.

HELIX medlemmar i de fem sektorerna universitet, offentlig sektor, företag och civilsamhället

HELIX organisation

HELIX har formell status som arbetsenhet inom LiU, och leds av en styrelse och en föreståndare. I ledningsstrukturen av HELIX ingår även en ledningsgrupp, ett forskningsråd samt internationella och nationella vetenskapliga råd.

HELIX föreståndare

HELIX föreståndare, Mattias Elg, rapporterar till styrelsen och har huvudansvaret för ett framgångsrikt genomförande av sina beslut, inklusive budgetbeslut. Föreståndaren har också uppgiften att representera och vara bärare av den vägledande andan bakom vision och idén om HELIX - att kommunicera denna vision och att vara en drivande kraft för utvecklingen av centrumet.

HELIX ledningsgrupp och koordinatorer

HELIX ledningsgrupp består av föreståndare och en biträdande föreståndare, Andreas Wallo. Ledningsgruppen hjälper föreståndaren att genomföra de beslut som fattats av styrelsen samt att förbereda och följa upp styrelsemöten, forsknings- och innovationsrådets möten, partnerskapsmöten etc. HELIX har också en koordinator, Martina Berglund.

HELIX vetenskapliga råd (VR)

HELIX VR leds av föreståndaren och är en arena för utveckling och diskussion av idéer till nya projekt och annan forsknings- och innovationsverksamhet. Rådet består av ledningsgruppen och HELIX forskningsledare.

HELIX styrelse

Styrelsen består av representanter för HELIX partnerskap och fokuserar på frågor gällande strategisk ledning och utveckling av HELIX.

  • Forskning och högre utbildning: Mats Lundin (RISE IVF), Kristina Palm (KTH), Peter Värbrand (LiU)
  • Privata företag: Erik Björk (AstraZeneca), Mia Hasselgren-Lundberg (Skill), Bengt Savén (SAAB)
  • Offentlig verksamhet: Carina Brofeldt (Mjölby kommun), Zilla Jonsson - ordförande (Region Östergötland), Maria Kreese - vice ordförande (Linköpings kommun)
  • Arbetsmarknadens parter: Malin Engström (Unionen), Daniel Hellkvist (IF Metall), Ulrika Wiklund (Trygghetsrådet TRR)
  • Civilsamhället: Camilla Carlsson (Coompanion), Pia Tingvall (SE UPP)

HELIX verksamhetsstöd

Madeleine Nyberg, adminstratör, arbetar med Helix verksamhetsstöd.

Helix i siffror

24 parter som samverkar i olika forsknings- och utvecklingsinitiativ.
Projektvärde med bidrag från parter är 123 miljoner kronor. Vinnova finansierar med 35 miljoner kronor under fem år. 

Drygt 30 anknytna forskare. Sociologer, pedagoger, företagsekonomer, hälsoekonomer för att nämna några

Nätverket för samverkan

KontaktVisa/dölj innehåll

HELIX vetenskapliga råd

Adress

Linköpings universitet

HELIX, Hus B, 581 83 Linköping

Besöksadress

Linköpings universitet

Campus Valla, Hus B, Ingång 27, plan 3

Vår institutionVisa/dölj innehåll