01 juni 2022

Inom mödrahälsovården ökar gruppen gravida med högre risk för komplikationer, bland annat till följd av övervikt. I en kommande studie ska forskare utvärdera en omprioritering av resurser, där friska gravida kvinnor med låga risker får ändrad och minskad vård för att frigöra resurser till de med större behov.

Gravid kvinna.
  Pixabay

Sverige har en lång tradition av förebyggande mödrahälsovård med bland annat återkommande besök hos barnmorska. Det finns emellertid ingen tydlig evidens för hur ofta sådana besök bör ske eller exakt vad som behöver undersökas och hur det bör ske.

Inom ramen för ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet kommer ett modifierat foster- och mödravårdsprogram ges till friska gravida kvinnor med låg risk för negativa resultat. Det innebär att dessa kvinnor får något färre antal besök hos barnmorska och att vissa möten sker digitalt. Syftet med projektet är att utvärdera kliniskt resultat, kostnadsminimering och införandet av ett modifierat foster- och mödravårdsprogram i en typ av randomiserad studie.

– En viktig utgångspunkt i studien är att resurser behöver omfördelas till de som har större vårdbehov, och att detta görs i linje med de etiska principerna för prioritering i hälso- och sjukvård, och utan att inkräkta på patientsäkerheten, säger Barbro Krevers, en av forskarna i projektet och medarbetare vid Prioriteringscentrum.Barbro Krevers.Barbro Krevers. Foto Emma Busk Winquist

Ansvarig inom mödrahälsovården är Caroline Lilliecreutz och i forskargruppen ingår även Ann Josephsson, Therese Eriksson, Valerie Stålberg, Lovisa Lingetun och Barbro Krevers som är ansvarig vid Prioriteringscentrum. Samtliga jobbar vid Linköpings universitet och fyra även inom Region Östergötland. Datainsamlingen planeras slutföras under 2022, och resultat presenteras under 2023.

Läs mer i studieprotokollet som beskriver det kommande arbetet: Study protocol for a modified antenatal care program for pregnant women with a low risk for adverse outcomes – a stepped wedge cluster non-inferiority randomized trial. 2022. Stålberg, V, Krevers B, Lingetun L, Eriksson T, Josefsson A, Lilliecreutz C. BMC Pregnancy and Childbirth (2022)22:299.


Mer om prioriteringar i hälso- och sjukvården

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.