03 juli 2018

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år i Singapore och ett år i Sverige.

NTU i SingaporeNTU i Singapore Foto: PioneronKnut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till programmet The Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships, där unga lovande forskare från hela världen får finansiering i ett år vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och ett år vid något av de fem svenska universitet som är engagerade i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP.
Forskaren kan även vara verksam hos någon av WASP:s svenska industriella partners under sitt andra år.

– Samarbetet med Singapore och NTU, som är ett av de ledande universiteten i världen inom WASPs forskningsområden, är oerhört värdefullt. Genom utbytet kommer internationellt ledande unga forskare att tillbringa tid i Sverige och skapa starka länkar mellan forskningen i Singapore och Sverige, säger Mille Millnert, ordförande i WASP.

Fem unga forskare per år

Utöver de 50 miljoner svenska kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar till NTU, tillkommer medel från WASP för det andra året då de unga forskarna ska vara verksamma i Sverige. Det betyder att satsningen har en total budget på motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

– Donationen stärker vårt existerande samarbete med NTU då de utvalda forskarna kommer att tillbringa det andra året av sin postdoktorstid i en av WASP:s ledande forskningsmiljöer i Sverige. Att man väljer WASP för detta initiativ understryker vår internationella attraktivitet, säger professor Lars Nielsen, programdirektör WASP.

Upp till fem Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships kommer att delas ut årligen i fem år. För de utvalda ingår såväl lön som rejält tilltagna forskningsanslag.

Kontakt

WASP vid LiU

Nyheter

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

Mika Gustafsson och David Martinez kikar in i ett rack i superdatorhallen Kärnhuset, NSC.

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

WASP vid LiU

WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.