WASP får extra kraft från NTU i Singapore

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år i Singapore och ett år i Sverige.

NTU i SingaporeNTU i Singapore Foto: PioneronKnut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till programmet The Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships, där unga lovande forskare från hela världen får finansiering i ett år vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och ett år vid något av de fem svenska universitet som är engagerade i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP.
Forskaren kan även vara verksam hos någon av WASP:s svenska industriella partners under sitt andra år.

– Samarbetet med Singapore och NTU, som är ett av de ledande universiteten i världen inom WASPs forskningsområden, är oerhört värdefullt. Genom utbytet kommer internationellt ledande unga forskare att tillbringa tid i Sverige och skapa starka länkar mellan forskningen i Singapore och Sverige, säger Mille Millnert, ordförande i WASP.

Fem unga forskare per år

Utöver de 50 miljoner svenska kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar till NTU, tillkommer medel från WASP för det andra året då de unga forskarna ska vara verksamma i Sverige. Det betyder att satsningen har en total budget på motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

– Donationen stärker vårt existerande samarbete med NTU då de utvalda forskarna kommer att tillbringa det andra året av sin postdoktorstid i en av WASP:s ledande forskningsmiljöer i Sverige. Att man väljer WASP för detta initiativ understryker vår internationella attraktivitet, säger professor Lars Nielsen, programdirektör WASP.

Upp till fem Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships kommer att delas ut årligen i fem år. För de utvalda ingår såväl lön som rejält tilltagna forskningsanslag.

Kontakt

WASP vid LiU

Nyheter

Senaste nytt från LiU