03 juli 2018

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till Nanyang Technological University, NTU, i Singapore. Genom satsningen ska 25 unga forskare från hela världen få finansiering för ett år i Singapore och ett år i Sverige.

NTU i SingaporeNTU i Singapore Foto: PioneronKnut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar 50 miljoner kronor till programmet The Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships, där unga lovande forskare från hela världen får finansiering i ett år vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och ett år vid något av de fem svenska universitet som är engagerade i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP.
Forskaren kan även vara verksam hos någon av WASP:s svenska industriella partners under sitt andra år.

– Samarbetet med Singapore och NTU, som är ett av de ledande universiteten i världen inom WASPs forskningsområden, är oerhört värdefullt. Genom utbytet kommer internationellt ledande unga forskare att tillbringa tid i Sverige och skapa starka länkar mellan forskningen i Singapore och Sverige, säger Mille Millnert, ordförande i WASP.

Fem unga forskare per år

Utöver de 50 miljoner svenska kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse donerar till NTU, tillkommer medel från WASP för det andra året då de unga forskarna ska vara verksamma i Sverige. Det betyder att satsningen har en total budget på motsvarande cirka 80 miljoner kronor.

– Donationen stärker vårt existerande samarbete med NTU då de utvalda forskarna kommer att tillbringa det andra året av sin postdoktorstid i en av WASP:s ledande forskningsmiljöer i Sverige. Att man väljer WASP för detta initiativ understryker vår internationella attraktivitet, säger professor Lars Nielsen, programdirektör WASP.

Upp till fem Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships kommer att delas ut årligen i fem år. För de utvalda ingår såväl lön som rejält tilltagna forskningsanslag.

Kontakt

WASP vid LiU

Nyheter

Mika Gustafsson och David Martinez kikar in i ett rack i superdatorhallen Kärnhuset, NSC.

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

AI som hittar mönster i komplexa biologiska data kan på sikt bidra till individanpassad sjukvård. Forskare vid LiU har tagit fram en AI-stödd metod som bland annat kan användas till att bestämma personers kronologiska ålder och om de är rökare.

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Gul robothund släpper röd första hjälpen väska vid skadad person.

Samarbete maxar potentialen hos AI

I en nära framtid kan autonoma drönare och ”robothundar” utföra räddningsaktioner. Men full autonomi ligger långt in i framtiden för den här typen av system. Därför är ett fungerande samarbete mellan människa och maskin avgörande.

WASP vid LiU

WASP - Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program

Den fjärde industriella revolutionen är här när automation övergår i autonomi. LiU har framstående forskning inom flera av de områden som är centrala inom Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program, WASP.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.