Cancer och hematologi

Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer.

Cancerceller, illustration

Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central position. Forskningen vid LiU inom dessa områden möjliggörs bland annat av intäkter från externa finansiärer såsom Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Vad är cancer?


Ungefär en tredjedel av alla svenskar får cancer. Överlevnaden efter en cancersjukdom har ökat väsentligt de senaste åren och idag blir många patienter botade medan andra lever med cancer som en som kronisk sjukdom. Det behövs dock fortfarande mer forskning för att förstå hur olika cancersjukdomar uppkommer och hur behandlingarna kan bli ännu bättre. Forskningens främsta mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. 

Hematologi


Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar inkluderande blodbildande organ och det lymfatiska systemet. Elakartade sjukdomar i blodet inkluderar lymfom, myelom och leukemier. De flesta av dessa sjukdomar uppstår framför allt hos vuxna och äldre. Även barn kan drabbas och barnleukemi är ett exempel på en sjukdom där forskning dramatiskt ökat chanserna till överlevnad senaste decennierna.
 

Läs mer om vår forskning inom området cancer och hematologi genom att klicka på respektive forskningsaktivitet under rubriken "Forskning".

Forskning

Kronisk lymfatisk leukemi

Studier av kronisk lymfatisk leukemi

KLL är den vanligaste leukemiformen i västvärlden och uppträder i heterogena former. Flera av dessa former bildar så kallade subset av stereotypa immunglobuliners (IG) tunga- och lätta kedjas komplementära diversitets regioner 3 (CDR3).

Anders Tisell och Peter Lundberg sitter framför magnetkameran och tittar på MR-bilder av hjärnan

Kvantitativ MR av hjärnan

Lab work, DNA methylation

Nestors forskargrupp

Vår forskning syftar till att förstå DNA-metyleringens funktion i humana CD4 + T-celler, och använda denna kunskap för att noggrant analysera dess roll vid sjukdom.

Bröstcancer – en sjukdom eller flera olika?

Forskning i framkant

Olle Stål, professor i experimentell onkologi, föreläser om vikten av att förstå bröstcancer för att få en så bra behandling som möjligt. Från föreläsningserien "Forskning i framkant".

Nyheter

illustration av cancerceller och röda blodceller i blodkärl.

Möjlig förklaring till långtidseffekter hos leukemiöverlevare

I motsats till vad man tidigare trott finns stamcellerna, som alla nya blodceller bildas från, kvar vid blodcancerformen akut lymfatisk leukemi. Men de har en dold defekt och tappar över tid förmågan att bilda nya blodceller, visar LiU-forskare.

Henrik Gréen och Niclas Björn i labbet.

Cancerforskare delar på 10 miljoner kronor från Cancerfonden

Cancerfonden har beviljat fem forskare vid LiU forskningsmedel för forskning om cancer. Projekten handlar bland annat om att förstå varför olika personer reagerar så olika på cytostatikabehandling och mekanismer bakom utmärgling vid cancersjukdom.

Charlotta Dabrosin i labbmiljö.

Ökad cancerrisk i täta bröst kan ha en biologisk förklaring

Risken för bröstcancer är mycket högre i så kallade täta bröst. Nu visar LiU-forskare att det finns stora biologiska skillnader mellan täta bröst och icke-täta bröst. Upptäckten pekar på att täta bröst har egenskaper som kan främja cancertillväxt.