Cancer och hematologi

Cancerforskningens mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer.

Cancerceller, illustration

Bröstcancer och leukemi är exempel på två områden där cancerforskningen vid LiU har en central position. Forskningen vid LiU inom dessa områden möjliggörs bland annat av intäkter från externa finansiärer såsom Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Vad är cancer?


Ungefär en tredjedel av alla svenskar får cancer. Överlevnaden efter en cancersjukdom har ökat väsentligt de senaste åren och idag blir många patienter botade medan andra lever med cancer som en som kronisk sjukdom. Det behövs dock fortfarande mer forskning för att förstå hur olika cancersjukdomar uppkommer och hur behandlingarna kan bli ännu bättre. Forskningens främsta mål är att se till att så få människor som möjligt drabbas eller dör av cancer. 

Hematologi


Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar inkluderande blodbildande organ och det lymfatiska systemet. Elakartade sjukdomar i blodet inkluderar lymfom, myelom och leukemier. De flesta av dessa sjukdomar uppstår framför allt hos vuxna och äldre. Även barn kan drabbas och barnleukemi är ett exempel på en sjukdom där forskning dramatiskt ökat chanserna till överlevnad senaste decennierna.
 

Läs mer om vår forskning inom området cancer och hematologi genom att klicka på respektive forskningsaktivitet under rubriken "Forskning".

Forskning

Bröstcancer – en sjukdom eller flera olika?

Forskning i framkant

Olle Stål, professor i experimentell onkologi, föreläser om vikten av att förstå bröstcancer för att få en så bra behandling som möjligt. Från föreläsningserien "Forskning i framkant".

Nyheter