01 december 2021

Linda Bojmar, postdoktor vid BKV, ska utforska leverns roll i de processer som bidrar till att cancer i bukspottkörteln kan sprida dottertumörer till levern. Hon har fått 6,8 miljoner kronor till forskningsprojektet från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.


Cancer i bukspottkörteln, eller pankreas, är en aggressiv form av cancer med hög dödlighet och begränsade möjligheter till behandling. När tumörcellerna spridit sig till levern och bildat dottertumörer, så kallade metastaser, är överlevnaden vanligtvis kort.

I sin forskning kommer Linda Bojmar undersöka tidiga steg i spridningen av dottertumörer till levern. Hypotesen är att levern har en aktiv roll i denna process och att det sker förändringar i levern som antingen främjar eller motverkar metastasering dit. Dessa förändringar hoppas forskarna kunna mäta i ett tidigt stadie innan metastaseringen har skett.Linda Bojmar i labbet.Linda Bojmar. Foto Children’s Cancer and Blood Foundation

– Genom att samla blod- och leverprover från patienter som genomgår kirurgi för deras ursprungstumör vid Universitetssjukhuset i Linköping, och senare fler sjukhus i Sverige, syftar vi till att skapa en prediktionsmodell som kan hjälpa oss att förutse spridningsmönster och anpassa behandling. Förhoppningsvis kan sådan kunskap i förlängningen bidra till att förbättra prognosen och göra det möjligt att skräddarsy nya behandlingar för levermetastaserande sjukdomar, säger Linda Bojmar, postdoktor och docent vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Linda Bojmar har tidigare studerat små partiklar som fungerar ungefär som budbärare, som gör det möjligt för celler att kommunicera med varandra på avstånd. Partiklarna kallas extracellulära vesiklar och partiklar, eller EVP. De kan utsöndras från tumören och forskarna tror att de kan bidra till förändringar i levern före spridning av dottertumörer dit. Forskningen som hon ska bedriva vid Linköpings universitet bygger vidare på pilotstudier som Linda Bojmar har utfört under sin tid som postdoktor i David Lydens labb vid Weill Cornell Medicine och Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York.

– Anslaget från SSMF möjliggör för mig att starta upp dessa studier i Sverige. Dessa studier är helt unika och hittills har vi bara utfört pilotstudier i USA. Nu får jag möjlighet att finansiera ett svenskt team och undersöka värdet av denna nya forskningshypotes i vår svenska patientpopulation.

Anslaget är för fyra års forskning på heltid. SSMF:s Stora Anslag delas årligen ut till yngre, lovande medicinska forskare. I år bedömdes 153 ansökningar. Linda Bojmar var en av åtta sökande som fick forskningsmedel.


Mer om forskningen

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.