06 mars 2020

Universitetsstyrelsen fattade igår beslut om att till regeringen föreslå professor Jan-Ingvar Jönsson som ny rektor för Linköpings universitet. Detta efter att samtliga samrådsgrupper enhälligt ställt sig bakom förslaget. Med det färska förtroendet stannade Jan-Ingvar Jönsson till på campus Valla för en filminspelning och en kopp kaffe. Det är med lika delar otålighet och nyfikenhet han ser fram emot det nya jobbet.

Björn Stafstedt intervjuar Jan-Ingvar Jönsson i Studenthuset
Björn Stafstedt intervjuar Jan-Ingvar Jönsson i Studenthuset

Det är kaffedags i Studenthuset när Jan-Ingvar Jönsson kommer till filminspelningen. Han är på väg till Stockholm och en eventuell fortsatt resa till Bryssel men, som för så många andra, påverkas hans arbetsdag av den pågående coronaepidemin. Kanske är just hans möte i Bryssel att betrakta som ”non essential” och kommer därför att bli inställt eller hållas över Skype.

– Jag tycker egentligen att många fler möten skulle kunna hållas över nätet. Det kan vara en sak att se över på LiU, funderar Jan-Ingvar.

Överhuvudtaget märks det på de snabba svaren och de pigga ögonen att han har hunnit fundera en hel del på vad rektorsrollen kommer att innebära och vilka utmaningar och möjligheter det finns för LiU. Han betonar noga att han kommer att ägna mycket tid och energi åt att lyssna på alla men det märks att han också är ivrig att få börja som rektor. Och att han ser fram emot en massa möten som är ”essentiella”.

Som person beskriver sig Jan-Ingvar som ganska avslappnad, lyhörd och ödmjuk. Han tycker om att arbeta i team tillsammans med kompetenta medarbetare och att leda verksamheter, bland annat genom att fatta beslut.

Vilka är de stora framtidsfrågorna som LiU behöver arbeta med?
– LiU står på en bra och stabil grund men den stora utmaningen är att konkurrensen ökar. Konkurrens om studenterna, om externfinansiering av vår forskning och på den internationella arenan om både studenter och forskare, sammanfattar Jan-Ingvar Jönsson.

Under inspelning av filmen stannar en och annan till och tittar efter Jan-Ingvar, ”är det inte han, den nye rektorn?” hör man i Studenthusets larm. Och om någon hade kommit fram och frågat hade det säkert blivit ett samtal, för så verkar han vara, den nye rektorn.

Vid hörandeförfarandet 26 och 27 februari ställde sig samtliga fyra samrådsgrupper bakom förslaget att till regeringen föreslå professor Jan-Ingvar Jönsson som ny rektor för Linköpings universitet. Universitetsstyrelsens förslag överlämnas nu till regeringen som beslutar om tillsättning av ny rektor vid Linköpings universitet.

 

 

Video

 

Foto och film: Per Wistbo Nibell

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.