06 december 2021

Forskare vid Linköpings universitet tilldelas över 7,5 miljoner kronor från Energimyndigheten för att hjälpa små- och medelstora företag att bli mer hållbara genom att öka deras resurs- och energieffektivitet.

Grupp av människor
En del av forskargruppen: Therese Nehler, Patrik Thollander, Maria Johansson och Magnus Wallén (från vänster) Mikael Sönne

Det är universitetslektor och docent Maria Johansson på avdelningen Energisystem som står bakom projektet ”Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor” som finansieras av Energimyndighetens program Industrins energi- och klimatomställning. 

— Det känns jättekul! Vi är flera på avdelningen som kommer jobba med projektet och dessutom har vi även med oss forskare från Högskolan i Gävle, säger projektledaren.

Porträtt av en kvinnaMaria Johansson, universitetslektor och docent vid avdelningen Energisystem. Foto Mikael Sönne 

Tidigare forskning visar att en energikartläggning följt av ett internt energiledningsarbete är viktiga steg för att främja effektivare energianvändning i industrin. Stora företag har ofta både resurser och kapital för att arbeta med detta. Men svensk tillverkningsindustri utgörs av ett fåtal stora företag och ett stort antal små- och medelstora företag som underleverantörer.

— Storföretagen måste ta ett helhetsansvar och hjälpa sina leverantörer att uppnå en effektivare och mer koldioxidsnål produktion, säger Maria Johansson.

Hållbarhetssäkring innebär att styra verksamheten mot hållbarhet och består primärt av att krav ställs på ett certifierat miljöledningssystem. För stora företag finns sedan tio år tillbaka EU:s energieffektiviseringsdirektiv som kräver energikartläggningar vart fjärde år. För små och medelstora företag finns det oftast inte samma resurser till förfogande och en av de vanligast förekommande utmaningarna är brist på tid och andra prioriteringar.

Projektet ska studera modeller och tillvägagångssätt som stora företag för närvarande arbetar med för att främja att underleverantörers produktionsprocesser är så resurs- och energieffektiva som möjligt. Storföretagen kan ställa hållbarhetskrav på de små och medelstora företagen och därmed främja en ökad energieffektivisering. Tidigare forskning visar att tillsynsmyndigheternas lagkrav för mer miljöanpassad produktion generellt haft svårigheter att nå små och medelstora företag.

— Vi vill skapa intresse och inspirera de små- och medelstora företagen till att jobba mer hållbart, säger Maria Johansson.

Projektet kommer dessutom undersöka bankers möjlighet att ställa krav på sina låntagare vid lån för investeringar i energieffektivisering och hållbara lösningar.

Högskolan i Gävle är samarbetspartner i projektet och har ansvar för en enkätstudie för att sammanställa och validera industrins framgångsfaktorer i hållbarhetsarbete. Industrin representeras av Electrolux, Volvo CE och Tekniska Verken i Linköping.

Forskare vid LiU

Relaterat innehåll

Finansiär

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.