02 april 2019

Tre innovationer från Linköpings universitet finns med på IVA:s Topp 100-lista ”Från kunskap till konkurrenskraft”. ”En viktig signal och mycket hedrande”, säger en av pristagarna.

Patrik Thollanders innovation Nead hjälper kunderna att spara energi och följa bestämmelserna i miljöbalken.. Bild: Mikael Sönne

Tre prisade professorer

Professor Stefan Stenfelt, professor Fredrik Gustafsson och professor Patrik Thollander – där har ni de tre LiU-forskarna som kvalat in på IVA:s sammanställning av forskning som kan ligga till grund för affärsutveckling och på sikt nya produkter, tjänster och företag.

Stefan Stenfelt. Foto Thor Balkhed

Stefan Stenfelt har utvecklat simuleringsverktyget LiUHead för att utvärdera av hörhjälpmedel, kommunikationsutrustning och effekten av slag eller stötar mot huvudet. Fredrik Gustafsson forskar kring sensorfusion, där till exempel virtuella sensorer kan användas för att skapa allt mer förfinad information.

Patrik Thollander är pappa till den digitala energiledningsplattformen Nead, som används för att mäta och utvärdera energianvändningen i olika sammanhang.

Fredrik Gustafsson. Foto Thor Balkhed

- För mig har IVA:s lista, och hela arrangemanget runt omkring, ett enormt signalvärde. Det lyfter oss forskare som arbetar med innovationer som på sikt kan skapa arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till samhället. Det känns väldigt hedrande och jag har fått en väldig boost av det här, säger Patrik Thollander.

Egen tid med ministern

Topplistan presenterades nyligen vid ett event på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, där näringsminister Ibrahim Baylan och en rad tunga näringslivsföreträdare medverkade. Nead var en av sex innovationer som fick chansen att presentera sin innovation under mötet. Patrik Thollander och Oscar Spinos från Nordic Energy Audit, start up-företaget som säljer Nead, fick också ett kort samtal med ministern.

Nead bygger på en kombination av databas och analysverktyg och används för att följa upp energianvändningen och analysera olika åtgärder, både genomförda och planerade. Jämfört med traditionella utvärderingar görs analysen snabbare och systemet föreslår fler förbättringsåtgärder.

Den digitala plattformen kan leda till stora energibesparingar och på så sätt göra stor samhällsnytta. Företaget drivs som en avknoppning från LiU med 13 anställda, varav två på heltid.

- Jag är forskare och inte skolad i att göra affärer. Det är viktigt att få in den kompetensen i företaget också, och vi har till exempel anställt en VD utifrån, säger Patrik Thollander, som själv har titeln utvecklingschef.

- Vi riktar oss både till industri och offentlig sektor, och hoppas få igång bred försäljning det närmaste halvåret.

Ska stärka konkurrenskraften

Varje år kommer IVA att publicera en ny 100-lista årligen för att lyfta fram forskning med potential att kommersialiseras. Temat för årets sammanställning var digitalisering.

Sammanställningen ingår i projektet Research2Business (R2B), en tioårig satsning för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Målet är att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett hållbart och internationellt perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges universitet och högskolor.

Läs mer och se hela listan här: Forskning lyfts: Här är IVAs första 100-lista!

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.