09 september 2022

Agtech 2030 ingår i ett konsortium som får 50 miljoner kronor av Jordbruksverket för att utveckla en digital dataplattform för det svenska lantbruket. ”Fantastiskt att det görs en så stor investering”, säger Per Frankelius, docent i företagsekonomi och processledare för Agtech.

Bild från förarhytten på en traktor.
I en modern lantbruksmaskin flödar stora mängder digitala data från arbetet på fälten. Denna data kan vara både användbar och värdefull. Foto: Per Frankelius.

Neutral hub

Per FrankeliusPer Frankelius Foto Linköpings universitet

Digitala data har blivit en strategisk fråga inom lantbruket och världens matproduktion. Det nya samarbets- och utvecklingsprojektet, som i senare etapper kan beviljas ännu mer pengar, kommer att ta fram en nationell plattform för delning av jordbruksdata.

Dataplattformen bygger på standardisering av stora delar av all den data som flödar i det moderna lantbruket. På fackspråk kallas det att skapa en objektdatabas. När plattformen finns på plats kommer den att göra det enklare att utbyta data mellan olika aktörer i branschen.

– Min kollega professor Fredrik Gustafsson brukar säga att ”data is king!” Och det gäller inte minst i lantbruket. Det här blir som en slags neutral hub för de ökande flödena av data i branschen, säger Per Frankelius.

Viktigt nätverk

I konsortiet, som leds av Agronod, ingår också flera partner till Agtech 2030 som Hushållningssällskapet, RISE, Lantmännen och T-kartor. Ytterligare projektpartner är Swedbank, Dataväxt, Handelshögskolan i Stockholm, HKScan, LRF, Arla Foods, Växa, Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare, Livsmedelsföretagen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hur anslaget kommer att fördelas inom konsortiet är ännu inte bestämt.

– Vår roll blir bland annat att tillföra kunskap om sensorer och digitala data samt att bistå med vårt stora nätverk i lantbruksbranschen, säger Per Frankelius och tillägger:

– Vårt mål är inte att till varje pris dra så mycket medel som möjligt till just Linköpings universitet. Vårt mål är att LiU ska vara med och bidra till att lantbruket utvecklas på bästa sätt till gagn för matproduktion och hållbarhet.

Det nya utvecklingsprojektet är en följd av regeringsuppdraget ”Databasinfrastruktur för lantbruket” som administreras av Jordbruksverket. Om steg ett genomförs på ett bra sätt kommer ytterligare 70 miljoner kronor att tillföras i ytterligare en utlysning. Hur pengarna kommer att fördelas inom konsortiet är ännu inte bestämt.

Läs mer om Agtechs forskning

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.