09 september 2022

Agtech 2030 ingår i ett konsortium som får 50 miljoner kronor av Jordbruksverket för att utveckla en digital dataplattform för det svenska lantbruket. ”Fantastiskt att det görs en så stor investering”, säger Per Frankelius, docent i företagsekonomi och processledare för Agtech.

Bild från förarhytten på en traktor. I en modern lantbruksmaskin flödar stora mängder digitala data från arbetet på fälten. Denna data kan vara både användbar och värdefull. Foto: Per Frankelius.

Neutral hub

Per FrankeliusPer Frankelius Foto Linköpings universitet

Digitala data har blivit en strategisk fråga inom lantbruket och världens matproduktion. Det nya samarbets- och utvecklingsprojektet, som i senare etapper kan beviljas ännu mer pengar, kommer att ta fram en nationell plattform för delning av jordbruksdata.

Dataplattformen bygger på standardisering av stora delar av all den data som flödar i det moderna lantbruket. På fackspråk kallas det att skapa en objektdatabas. När plattformen finns på plats kommer den att göra det enklare att utbyta data mellan olika aktörer i branschen.

– Min kollega professor Fredrik Gustafsson brukar säga att ”data is king!” Och det gäller inte minst i lantbruket. Det här blir som en slags neutral hub för de ökande flödena av data i branschen, säger Per Frankelius.

Viktigt nätverk

I konsortiet, som leds av Agronod, ingår också flera partner till Agtech 2030 som Hushållningssällskapet, RISE, Lantmännen och T-kartor. Ytterligare projektpartner är Swedbank, Dataväxt, Handelshögskolan i Stockholm, HKScan, LRF, Arla Foods, Växa, Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare, Livsmedelsföretagen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hur anslaget kommer att fördelas inom konsortiet är ännu inte bestämt.

– Vår roll blir bland annat att tillföra kunskap om sensorer och digitala data samt att bistå med vårt stora nätverk i lantbruksbranschen, säger Per Frankelius och tillägger:

– Vårt mål är inte att till varje pris dra så mycket medel som möjligt till just Linköpings universitet. Vårt mål är att LiU ska vara med och bidra till att lantbruket utvecklas på bästa sätt till gagn för matproduktion och hållbarhet.

Det nya utvecklingsprojektet är en följd av regeringsuppdraget ”Databasinfrastruktur för lantbruket” som administreras av Jordbruksverket. Om steg ett genomförs på ett bra sätt kommer ytterligare 70 miljoner kronor att tillföras i ytterligare en utlysning. Hur pengarna kommer att fördelas inom konsortiet är ännu inte bestämt.

Läs mer om Agtechs forskning

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.