26 februari 2024

I december 2023 tillsatte regeringen en läroplansutredning. Nu är det klart vilka experter som ska stödja den och en av de utsedda är Agneta Gulz, professor vid Institutionen för datavetenskap, avdelningen Människocentrerade system (HCS).

Illustrerat omslag av Skolverkets läroplaner Lgr22.

Målet med utredningen är att få på plats läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper. De ska även vara bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling och skilda förutsättningar.

En av de totalt tio sakkunniga experterna som ska stödja utredningen är Agneta Gulz. 

Hur ser du på din roll i utredningen?

— Som professor i kognitionsvetenskap med inriktning på lärande och undervisning, bidrar jag med expertis från detta fält. Flera av de andra experterna har, liksom jag, en bred vetenskaplig bakgrund, snarare än inriktning på ett enstaka ämne, och även en orientering mot vardagliga praktiker i skolor och klassrum, säger Agneta Gulz.

Ändringar enligt uppdraget ska föreslås i läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, den anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet och redovisas senast den 28 februari 2025.

Utöver de tio utsedda experterna deltar experter från flera myndigheter och organisationer, samt sakkunniga från regeringskansliet i uppdraget.

Läs mer:

Läroplansutredningen

Regeringens pressmeddelande

Nuvarande läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet - Lgr22

Kontakt

Mer om HCS och IDA

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.