03 april 2023

Drygt 53 700 personer har sökt en eller fler sommarkurser vid landets universitet och högskolor till sommaren 2023. Det är en ökning med 2,4 procent jämfört med 2022. Bland de tre mest populära kurserna finns Projektledning samt Ledarskap och organisation som båda ges av Linköpings universitet.

Bild på studenter på en brygga Thor Balkhed

Hela 2899 studenter vill i sommar lära sig mer om projektledning och 2893 stycken vill studera ledarskap och organisation. Det gör kurserna vid Linköpings universitet till två av de tre mest populära i landet enligt årets anmälningssiffror (per 15 mars) från Universitets- och högskolerådet, UHR. Bara Högskolan i Borås har ett högre söktryck med 3021 sökanden till kursen Grundläggande programmering i Python. 

Antalet studenter på sommarkurser har ökat nationellt de senaste fem åren. Den stora förändringen kom 2020 då stora satsningar gjordes på grund av Coronapandemin. Då skapades fler sommarkurser på distans, vilket är det huvudsakliga skälet till ökningen. 

Även antalet erbjudna sommarkurser har ökat. Under 2018–2019 gav LiU 6 olika sommarkurser, de flesta campusförlagda. Under 2020 växte antalet till 10 kurser och är till sommaren 2023 uppe i drygt 20 antal sommarkurser, varav majoriteten är på distans och endast 1 kurs ges på campus. Drygt 40% av de sökande till sommarkurserna vid LiU är mellan 20–25 år, medan åldersgruppen 31–50 år utgör runt var tredje sökande.

Totalt tretton universitet och högskolor får fler sökande nu i sommar jämfört med förra året medan det totala antalet sökande till LiU:s sommarkurser i stort sett är oförändrat och har varit de senaste tre åren. 

Flera av sommarkurserna är fortsatt öppna för sen anmälan. Det finns även kurser med kontinuerlig antagning under året, vilket betyder att de är öppna för antagning både vår-, sommar- och hösttermin. Två exempel är kurserna Grunderna i AI samt Cybersäkert – grunder och medvetenhet, som båda varit mycket populära. 

Topp 10 sommarkurser i landet

Här är de tio mest sökta sommarkurserna vid landets lärosäten till sommaren 2023:

1. Högskolan i Borås – Grundläggande programmering i Python
2. Linköpings universitet – Projektledning
3. Linköpings universitet – Ledarskap och organisation
4. Mittuniversitetet – Kriminologi GR (A), Introduktion till kriminologi
5. Mittuniversitetet – Psykologi GR (A), Positiv psykologi
6. Högskolan i Gävle – Introduktion till programmering i Python
7. Göteborgs universitet – Juridisk grundkurs
8. Högskolan i Kristianstad – Programmering i Python
9. Uppsala universitet – Datorer och programmering
10. Mittuniversitetet – Kriminologi GR (A), Droger och kriminalitet

Hitta din sommarkurs

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.