11 oktober 2023

Under hösten 2023 samlades forskare från hela världen vid Linköpings universitet under en fem veckor lång fokusperiod inom området Network Dynamics and Control. Målet var att stimulera interaktion mellan forskare och främja den tvärvetenskapliga dialogen.

Porträttbild på Anastasia Bizyaeva, postdoktor.
Anastasia Bizyaeva, postdoktor vid AI Institute for Dynamic Systems at the University of Washington, Seattle. Simon Höckerbo

Fokusperioden, som anordnades av den strategiska forskningsmiljön ELLIIT, erbjöd internationella gästforskare möjligheten att nätverka genom seminarier och organiserade aktiviteter, samt att interagera med ELLIIT-forskare och andra ledande forskare inom området.

En av gästforskarna var Anastasia Bizyaeva, postdoktor vid AI Institute for Dynamic Systems at the University of Washington, Seattle. Trots fokusperiodens välfyllda schema hade hon tid för en intervju.

Hur länge har du varit här vid Linköpings universitet?

– Jag hade möjlighet att vara här under fokusperiodens alla fem veckor.

Hur har fokusperioden varit, och vilka aktiviteter har du varit involverad i under den här tiden?

– Fokusperioden har varit fantastisk! Jag deltog i de flesta av de organiserade evenemangen – seminarieserien, kursen om kontraktionsteori, det tre dagar långa symposiet och brainstorming-sessionen om ekologiska nätverk på universitetet. Jag har också lärt känna andra besökande forskare som deltar i programmet för att skapa kopplingar mellan våra olika projekt och intressen.

"Spännande tvärvetenskapligt arbete inom Network Dynamics and Control"

Du höll två seminarier; kan du dela med dig av dina tankar om hur de gick och ge en kort förklaring av de handlade om?

Anastasia Bizyaeva, postdoktor, håller ett seminarium. Foto Simon Höckerbo – Det första seminariet jag höll handlade om dynamiskt beslutsfattande i nätverkssystem. Jag diskuterade en modelleringsram som möjliggör snabbt och flexibelt kollektivt beslutsfattande för tekniska team, som är inspirerad av sociala system i naturen och de mekanismer de förlitar sig på för att effektivt nå kollektiva beslut utan centraliserad koordination. Jag diskuterade också hur denna ram kan tillämpas för att modellera verkliga sociala fenomen, såsom åsiktsdivergens i sociala nätverk och kollektivt beslutsfattande i biologiska grupper.

– Det andra seminariet handlade om dynamiken i spridningen av epidemier i nätverk av agenter som utvärderar och reagerar på sin uppfattade smittrisk. Till exempel, när smittspridningen ökar i närliggande samhällen, kan individer genomföra beteendeförändringar som social distansering och användning av masker. Vi fann att det finns betydande skillnader i hur smittspridningen sker på nätverk med korrekt riskuppfattning jämfört med nätverk där kommunikationen mellan samhällen är begränsad och individer kan underskatta eller överskatta sin smittrisk.

Vilken är den största insikten eller lärdomen du tar med dig från den här fokusperioden?

– Jag känner att det pågår mycket spännande tvärvetenskapligt arbete inom området network dynamics and control. Jag lämnar fokusperioden fylld med energi och inspirerad av alla mina talangfulla kollegor.

"En unik och värdefull upplevelse"

Om du får möjligheten, skulle du överväga att delta i en annan fokusperiod, och skulle du rekommendera andra forskare att ansöka till en fokusperiod?

Porträttbild på Anastasia Bizyaeva, postdoktor. Foto Simon Höckerbo – Fokusperioden var en unik och värdefull upplevelse. Jag skulle absolut komma tillbaka för en till fokusperiod, och jag rekommenderar även andra forskare att överväga det i framtiden.

– Evenemanget gav mig möjlighet att träffa andra forskare i ett liknande karriärstadium som mig själv och lära mig om de många spännande projekt de leder.

– Det tre dagar långa symposiet gav oss också möjlighet att lära av framstående mer seniora forskare som har mer erfarenhet och en mer omfattande syn på vårt forskningsområde. Jag är säker på att de professionella kontakter vi alla skapade under fokusperiodens fem veckor kommer att blomstra vidare under framtida konferenser, workshops och samarbeten.

Fakta om ELLIIT

ELLIIT, eller Excellence Center at Linköping – Lund in Information Technology, är en strategisk forskningsmiljö inom informationsteknologi och mobil kommunikation, finansierad av den svenska regeringen 2010. Med fyra partners, Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola, utgör ELLIIT en plattform för både grundforskning och tillämpad forskning, och för korsbefruktning mellan discipliner och mellan akademiska forskare och branschexperter.

Under fokusperioden 2023 deltog 20 gästforskare och 20 talare var inbjudna, varav några sedan stannade som gästföreläsare. Perioden pågick mellan 4 september och 6 oktober.

Läs mer om arbetet vid AI Institute for Dynamic Systems här.

Läs mer om ELLIIT:s fokusperioder

Läs mer om forskning inom reglerteknik

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.