08 november 2023

Barnafridskonferensen 2024 gästas av rättspsykologen, arbetslivsprofessorn och docenten Julia Korkman som har lång erfarenhet av barn som vittnen, både i form av konkret arbetserfarenhet av utredningar av brott mot barn, som forskare, expertvittne samt anlitad föreläsare kring temat. 

Porträtt av Julia KorkmanFoto: Temu Mattsson

På konferensen kommer Julia Korkman att föreläsa om hur misstankar om våld och sexuella övergrepp mot barn bör hanteras av de professionella som träffar dessa barn både inom social- och hälsovården och inom ramen för brottsutredningar. 

I föreläsningen ger hon också en kort överblick över hur forskningen kring barn som vittnen vuxit fram samt ger exempel på fall där det gått snett och vad vi bör lära oss av dessa. Hon beskriver forskningsbaserade riktlinjer för hur man kan undvika fallgroparna och utveckla barnförhör och det sätt på vilket dessa utvärderas på ett så sensitivt och evidensbaserat sätt som möjligt.

Under föreläsningen får vi också höra om barns utvecklingsmässiga förutsättningar för barnförhör, såsom deras minnesförmåga och suggestibilitet samt faktorer som inverkar på barns möjligheter att berätta om sina erfarenheter. Vi får också höra om hur man kan undvika risken för att leda barn och lyssna på ett aktivt och lyhört sätt samt om evidensbaserade rekommendationer för barnförhör. Korkman har nyligen lett arbetet med gemensamma europeiska riktlinjer för barnförhör som getts ut av European Association for Psychology and Law, ett internationellt nätverk för forskare i rättspsykologi, för vilket hon för närvarande är ordförande.

Avslutningsvis ger Julia Korkman en inblick i aktuella forskningsfrågor kring barn som vittnen, vilka ingriper bland annat barn som utsatts för sexuella övergrepp via digitala medier och barn som misstänks fallit offer för människohandel.

 

På konferensen erbjuds också två valbara föreläsningar om barnförhör:


Barnförhör med tolk

Emelie Ernberg, universitetslektor i psykologi, Göteborgs universitet

Förhör med barn med intellektuell funktionsnedsättning

Linnea Koponen, doktorand, Göteborgs universitet

Ta del av programmet för Barnafridskonferensen 2024.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.