08 november 2023

Barnafridskonferensen 2024 gästas av rättspsykologen, arbetslivsprofessorn och docenten Julia Korkman som har lång erfarenhet av barn som vittnen, både i form av konkret arbetserfarenhet av utredningar av brott mot barn, som forskare, expertvittne samt anlitad föreläsare kring temat. 

Porträtt av Julia KorkmanFoto: Temu Mattsson

På konferensen kommer Julia Korkman att föreläsa om hur misstankar om våld och sexuella övergrepp mot barn bör hanteras av de professionella som träffar dessa barn både inom social- och hälsovården och inom ramen för brottsutredningar. 

I föreläsningen ger hon också en kort överblick över hur forskningen kring barn som vittnen vuxit fram samt ger exempel på fall där det gått snett och vad vi bör lära oss av dessa. Hon beskriver forskningsbaserade riktlinjer för hur man kan undvika fallgroparna och utveckla barnförhör och det sätt på vilket dessa utvärderas på ett så sensitivt och evidensbaserat sätt som möjligt.

Under föreläsningen får vi också höra om barns utvecklingsmässiga förutsättningar för barnförhör, såsom deras minnesförmåga och suggestibilitet samt faktorer som inverkar på barns möjligheter att berätta om sina erfarenheter. Vi får också höra om hur man kan undvika risken för att leda barn och lyssna på ett aktivt och lyhört sätt samt om evidensbaserade rekommendationer för barnförhör. Korkman har nyligen lett arbetet med gemensamma europeiska riktlinjer för barnförhör som getts ut av European Association for Psychology and Law, ett internationellt nätverk för forskare i rättspsykologi, för vilket hon för närvarande är ordförande.

Avslutningsvis ger Julia Korkman en inblick i aktuella forskningsfrågor kring barn som vittnen, vilka ingriper bland annat barn som utsatts för sexuella övergrepp via digitala medier och barn som misstänks fallit offer för människohandel.

 

På konferensen erbjuds också två valbara föreläsningar om barnförhör:


Barnförhör med tolk

Emelie Ernberg, universitetslektor i psykologi, Göteborgs universitet

Förhör med barn med intellektuell funktionsnedsättning

Linnea Koponen, doktorand, Göteborgs universitet

Ta del av programmet för Barnafridskonferensen 2024.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Förmultnat löv.

En kemisk gåta löst – reaktionen som förklarar stora kolsänkor

En gåta som gäckat forskarvärlden i 50 år har nu fått sitt svar. Forskare från bland annat LiU har visat att en särskild typ av kemisk reaktion kan förklara varför organiskt material i sjöar och vattendrag är så motståndskraftigt mot nedbrytning.

Flaggor vajar utanför Studenthuset.

LiU:s nya universitetsdirektör – en erfaren och driven chef

Anna Thörn blir ny universitetsdirektör vid LiU. Hon jobbar för närvarande som regiondirektör i Region Dalarna och har tidigare haft flera chefsbefattningar i Östergötland, bland annat som kommundirektör i både Norrköping och Söderköping.

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.