15 december 2023

Johan Källström vid Institutionen för datavetenskap försvarade den 8 december sin avhandling om en maskininlärningsmetod, så kallad reinforcement learning, och dess användbarhet vid simuleringsbaserad pilotträning. Här är en kort sammanfattning av avhandlingen.

I cockpit på en Gripen E flygsimulator I cockpit på en Gripen E flygsimulator Per Kustvik, Saab AB

Träning inom komplexa domäner kan kräva såväl materiella som mänskliga resurser i stor omfattning, till exempel fordon, maskiner och rollspelare som kan befolka träningsscenarion. Detta kan göra det svårt att genomföra träningen i den verkliga operativa miljön. I stället kan en del av träningen genomföras i syntetiska, datorgenererade miljöer. 

Reinforcement learning för ökad användbarhet av simuleringsbaserad träning

Johan Källström har i sin avhandling studerat hur maskininlärningsmetoden reinforcement learning kan användas för att konstruera syntetiska agenter för att stötta simuleringsbaserad pilotträning. Fokus har varit på metoder som kan finna en avvägning mellan flera olika mål, till exempel olika träningsmål, för att optimera nyttan för användaren. Avhandlingen presenterar agenter som kan ge stöd åt instruktörer genom att effektivt lära sig en mängd Pareto-optimala lösningar, samt genom att effektivt anpassa sig till användares träningsbehov i operativa träningssystem.

Läs avhandlingen: Reinforcement learning for improved utility of simulation-based training

Frans Oliehoek överräcker ett dokument till Johan KällströmJohan Källström, till vänster, och betygsnämndens ordförande Frans Oliehoek, University of Technology, Nederländerna. Foto David Bergström

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.