15 december 2023

Johan Källström vid Institutionen för datavetenskap försvarade den 8 december sin avhandling om en maskininlärningsmetod, så kallad reinforcement learning, och dess användbarhet vid simuleringsbaserad pilotträning. Här är en kort sammanfattning av avhandlingen.

I cockpit på en Gripen E flygsimulator
I cockpit på en Gripen E flygsimulator Per Kustvik, Saab AB

Träning inom komplexa domäner kan kräva såväl materiella som mänskliga resurser i stor omfattning, till exempel fordon, maskiner och rollspelare som kan befolka träningsscenarion. Detta kan göra det svårt att genomföra träningen i den verkliga operativa miljön. I stället kan en del av träningen genomföras i syntetiska, datorgenererade miljöer. 

Reinforcement learning för ökad användbarhet av simuleringsbaserad träning

Johan Källström har i sin avhandling studerat hur maskininlärningsmetoden reinforcement learning kan användas för att konstruera syntetiska agenter för att stötta simuleringsbaserad pilotträning. Fokus har varit på metoder som kan finna en avvägning mellan flera olika mål, till exempel olika träningsmål, för att optimera nyttan för användaren. Avhandlingen presenterar agenter som kan ge stöd åt instruktörer genom att effektivt lära sig en mängd Pareto-optimala lösningar, samt genom att effektivt anpassa sig till användares träningsbehov i operativa träningssystem.

Läs avhandlingen: Reinforcement learning for improved utility of simulation-based training

Frans Oliehoek överräcker ett dokument till Johan KällströmJohan Källström, till vänster, och betygsnämndens ordförande Frans Oliehoek, University of Technology, Nederländerna. Foto David Bergström

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Relaterat innehåll

Organisation

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.