15 mars 2022

Ett spektrum som sträcker sig från modellering till forskning om cancer, via företag i branschen och vidare mot visualisering. Det och mer är samlat under den gemensamma flaggan ”medicinsk teknik”. Det är också vad som kommer att möta den som besöker konferensen BME@LiU 2022 i april.

Gunnar Cedersund står framför en skärm och pekar på en graf på skärmen.
Gunnar Cedersund är ordförande i programkommittén bakom BME@LiU 2022. Emma Busk Winquist

Det är tredje året som konferensen, med inriktning mot medicinsk teknik, anordnas. Programmet skapas av en kommitté bestående av medarbetare från institutioner och forum runtom på Linköpings universitet och Institutionen för medicinsk teknik, IMT, står för arrangemanget.

– Det här är ett sätt för oss att agera som institution för medicinsk teknik och att ha ett inkluderande grepp där vi inte bara tänker på våra egna forskare utan medicinsk teknik i stort vid LiU. Det är precis en sådan roll vi vill ha, där vi tar ansvar för området och bidrar till området som helhet, säger Gunnar Cedersund, universitetslektor och docent vid IMT och ordförande för programkommittén.

BME@LiU 2022 blir en hybrid

Förra året hölls konferensen digitalt, något som visade sig fungera bra. Därför väljer arrangörerna att behålla ett digitalt inslag i kombination med att vara på plats.

– Fördelen med fysiskt är att vi kan ses, vilket många forskare längtat efter länge. Sen alla informella samtal, möten och den energi som blir av att ses och interagera med varandra, det har stora fördelar.

Samtidigt menar Gunnar Cedersund att fördelen med att sända konferensen online är att vem som helst kan delta.

– Att broadcasta LiU på det här sättet hoppas vi kommer att göra intryck ute i världen och visa att vi är en stark nod för med tech.

Med den bredd konferensen siktar mot kan det bli svårt att sätta fingret på vad ett besök skulle innebära, men bredden är också konferensens styrka menar arrangörerna.

– Medicinsk teknik är ett gammalt begrepp som funnits med länge, men det innefattar också en mängd nya, hypeade begrepp och vi vill med ett sådant här upplägg visa att det är ett område där många kan känna sig hemma.

Så, varför ska en besöka BME@LiU 2022?

– För att se coola exempel på där just den här kombinationen mellan teknik och medicin förekommer. För att inspireras av det och för att nätverka med andra personer som antingen är på din sida av spektrumet eller på den andra. Här ska du kunna prata detaljer om dina tekniker, men också kunna prata samarbeten. För studenter satsar vi på företag- och exjobbsutlysningar och här kan de se ny spännande spjutspetsforskning. Doktorander kan se, men också presentera sin egen forskning. I varje sektion kommer det att vara föredrag som väljs ut och vi har representanter i kommittén som ser till att doktorander är med och presenterar.

Det finns med andra ord något för alla?

– Ja, även företag har chans att dels ta del av spännande forskning, men också visa upp vad de gör i våra arenor. De kan till exempel ha video som rullar digitalt eller ha ett fysiskt bord med poster. Eller båda. Det finns ingen anledning att inte dyka upp.

Fakta

  • 28 april, 08.00 - 17.00
  • Campus US och digital
  • Abstract submission är öppet till 20 mars
  • Registrering är öppen till 14 april
  • Konferensen riktar sig till den som är intresserad av medicinsk teknik
  • Mer information hittar du via denna länk (klicka här)

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.