29 september 2020

Det digitala basprogrammet om våld mot barn är nu i gång. Onsdagen den 30 september lanserades utbildningen med en webbsänd invigning. Hennes Majestät Drottning Silvia skickade en digital hälsning och uppmanade alla yrkesverksamma som möter barn att gå utbildningen.

Kollage av ansiktsbilder på kvinnor som talar till kameran. Drottning Silvia, FN:s speciella sändebud i frågor om våld mot barn, Najat Maala M'jid, Maria Schillaci, programchef för Barnafrid och Lena Hallengren, socialminister.
Drottning Silvia,  Najat Maalla M'jid (FN:s speciella sändebud i frågor om våld mot barn),  Maria Schillaci, programchef för Barnafrid och socialminister Lena Hallengren. Foto: Barnafrid, bilder från webbsänding 30 september 2020.
- Till dig som möter barn i det dagliga arbetet vill jag rikta ett speciellt tack och lyfta hur viktigt ditt arbete är, sa H.M. Drottning Silvia. Din kunskap och ditt agerande kan göra skillnad för utsatta barn. Därför är jag extra glad att presentera Sveriges första tvärprofessionella utbildning om våld mot barn framtaget av Barnafrid vid Linköpings universitet. 

H.M. Drottning Silvia beskrev att det är unikt att samla forskning och kunskap om alla typer av våld mot barn i ett digitalt basprogram som når ut till hela Sverige. H.M. Drottningen talade också om framtida samarbeten med Barnafrid och World Childhood Foundation, som 1999 grundades av H.M. Drottningen.
- Barnfrågor ligger mig mycket varmt om hjärtat. Nästa år startar vi ett nätverk som riktar sig till de ideella krafterna i vårt land. Jag vill skicka en uppmaning till alla som arbetar med barn att gå basprogrammet. Tillsammans kan vi göra skillnad för barnen, sa H.M. Drottning Silvia. 

FN:s särskilda sändebud

Det digitala basprogrammet har redan fått internationell uppmärksamhet och en engelsk översättning av programmet är nästa steg. FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid, fanns med genom ett förinspelat tal vid lanseringen av basprogrammet. 
- Det gläder mig att den här plattformen kommer att översättas och spridas för att nå ut till människor som arbetar med barn över hela världen. Plattformen kommer i en tid då covid-19-pandemin drabbar barn över hela världen. I synnerhet de fattigaste och mest utsatta. Den här pandemin och dess restriktioner har ökat risken för att barn ska utsättas för våld eller bevittna våld i hemmet och på nätet, sa Dr Najat Maalla M’jid.

Hon hänvisade sedan till Agenda 2030-målet om att eliminera allt våld mot barn. 
- Den omfattande utbildningsplattformen från Barnafrid som ni lanserar i dag kommer att bidra till ökad förståelse. Detta ligger i linje med den internationella hållbarhetsmålsättningen som fastställer att vi ska ha utrotat alla former av våld mot barn till år 2030, sa Dr Najat Maalla M’jid.

Politisk vägledning

Moderator vid invigningen var leg. psykolog Maria Schillaci. Hon samtalade bland annat med socialminister Lena Hallengren om det digitala basprogrammets betydelse:
- Möter man barn och jobbar med barn så kan man garantera att man möter barn som utsätts för våld. Barnafrid har ett viktigt uppdrag att sprida kunskap. Det kan inte nog understrykas. Även om man är specialist och väldigt kunnig så behöver man fylla på för att kunna göra sitt jobb på det sätt som man själv vill och som andra förväntar sig, sa socialministern.
Hon talade också om vad Sverige har gjort historiskt för att stärka barns rättigheter. Och inför framtiden tillade hon bland annat detta:
- Vi ska ta fram en nationell strategi mot våld mot barn. Vi lever i ett samhälle som förändras. Många måste engagera sig, för att vi ska se till att våld mot barn upphör, sa Lena Hallengren.

Kunskapsförmedling

Sedan fortsatte lanseringseventet med två panelsamtal där bland andra regionpolischef Carin Götblad, Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin och Mikael Thörn från Jämställdhetsmyndigheten deltog tillsammans med Barnafrids centrumchef, professor Laura Korhonen. Så här sammanfattade Laura Korhonen Barnafrids uppdrag:
- Som en del av Linköpings universitet är vår roll att förmedla kunskap mellan forskning och praktik. Vi jobbar med kompetenshöjande uppdrag riktade till alla yrkesgrupper som möter barn inom till exempel barnpsykiatri, första linjens psykiatri, elevhälsan, rättsväsendet och Barnahus.

Laura Korhonen lyfte en viktig del av det digitala basprogrammet: Att många vuxna har svårt att fråga barn om de har utsatts för våld.
- Våld förekommer och är vanligt. Det är inte farligt att ställa frågan. Basprogrammet ger professionella en möjlighet att veta vad man ska göra efter att barnet har berättat. Det är vad många undrar, sa Laura Korhonen.

Innehållet i digitala basprogrammets texter har tagits fram av Barnafrids medarbetare under ledning av Laura Korhonen. Projektledare för basprogrammet är leg. psykolog Maria Schillaci.


Här finns mer information om 
digitala basprogrammet 
om våld mot barn!

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.