25 september 2023

Ett år efter examen från Linköpings universitet kom en extra belöning till civilingenjörerna Agnes Karlén och Emma Torstensson: Ett stipendium på 30 000 kronor, för masteruppsatsen om kompositmaterial.

Två kvinnor med diplom och blommor.
Agnes Karlén och Emma Torstensson prisades för examensarbetet. Privat
Stipendiet kommer från Stiftelsen Swedish Institute of Composites (Sicomp).

− Det är förstås jätteroligt att få en sådan uppskattning. Ett kvitto på att det var ett värdefullt arbete, som ändå kanske skapar någon nytta. Det är bra att redan under utbildningen jobba skarpt och nära näringslivet, säger de.

Agnes Karlén och Emma Torstensson studerade Civilingenjörsprogrammet inom energi, miljö och management med en master inom teknik för hållbar utveckling. Uppsatsen, eller examensarbetet, inom materialteknik skrev de i samverkan med båttillverkaren X Shore som arbetar med lättviktigt material för sina eldrivna kompositmotorbåtar.

− Vi jämförde olika typer av material med det tillverkaren använder i dag: Glasfiber och kolfiber. Man kan använda ett naturmaterial men det kan leda till kortare livslängd. Materialet måste uppnå samma tekniska krav på hållfasthet, hållbarhet och vikt. Men det handlar också om miljöpåverkan, ekonomi, och marknadens krav. Det blir väldigt många parametrar att ta hänsyn till, säger Emma Torstensson.

I dag arbetar Agnes Karlén med bygge av kraftledning, på Svenska Kraftnät i Stockholm. Och Emma Torstensson som processingenjör på Holmen Iggesunds pappersbruk. Förbättring och utveckling av material, utrustning och metoder har blivit deras vardag.

Har ni haft nytta av erfarenheten från exjobbet i arbetslivet?
− Absolut. Så är det i arbetslivet, det finns jättemånga parametrar och ingen självklar prioritering. Man vill optimera allt, vilket är svårt. När man pluggar kanske man oftast får något fall som inte innebär så många val, för att komma fram till något. Därför är det bra att få jobba ute i näringslivet när man gör sitt exjobb, säger Emma Torstensson.

− Det gav oss väldigt mycket att få arbeta tillsammans med X Shore, säger Agnes Karlén. Handledaren på företaget, Erik Olsson, lyfte in många perspektiv som vi inte hade tänkt på i förväg.

De är också väldigt tacksamma för det stöd de har fått från LiU-handledaren Mohamed Sahbi Loukil:

− De har alla varit väldigt engagerade. Vårt exjobb hade nog inte blivit lika bra utan de här personerna.

Hur har det varit att studera på LiU?
− Det är en bra stad att plugga i. Och studentlivet har varit fantastiskt, det är ett riktigt bra universitet ur det perspektivet. Man kan se tillbaka på det som en sjukt rolig tid. Det är en chans att träffa väldigt mycket folk. Ens kamrater är ju ens framtida kollegor i yrkeslivet. Vi har en väldigt bred och bra utbildning. Många av våra studiekamrater har gått in i olika branscher och gör väldigt olika saker.

Kontakt

Uppsatsen

Titeln på masteruppsatsen: “Composite Materials in Marine Environments: A Comparative Study Viewing Different Composite Materials for Boat Hull Applications; Current State and Future Adoptions”. 
Författare: Agnes Karlén, Emma Torstensson.
Akademisk handledare från LiU: Mohamed Sahbi Loukil
Handledare från X Shore: Erik Olsson
Examinator från LiU: Mikael Segersäll
Sammanfattning: X Shore är ett företag som tillverkar en elektrisk motorbåt, Eelex 8000, vars skrov i dag består av en glasfiberförstärkt vinylesterkomposit. 
Examensarbetet bestod av tre huvuddelar: En litteraturgenomgång, en fallstudie baserad på skrovet på Eelex 8000 och slutligen en materialutredning. Kunskap om fuktabsorption, UV-strålning, brännbarhet och temperatur ansågs säkerställa ett hållbart materialval för skrovet. Fyra olika matrismaterial (vinylester, epoxi, PEEK och polykarbonat) tillsammans med fyra olika fibermaterial (E-glas, kol, lin och jute) ingick i studien.


Svenskt komposit-stipendium:

För att uppmuntra intresset hos studerande och examensarbetare att välja ämnen med tillämpningar inom kompositområdet, genomföra projekt- och examensarbeten inom området och samtidigt främja kontakten mellan de studerande, forskningsinstitut och industri har Stiftelsen Swedish Institute of Composites SICOMP utlyst ett stipendium för examensarbete inom området polymera fiberkompositer.
Stipendiesumman är på 30 000 kronor.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.