16 mars 2021

2021 firar Forum Scientium vid Linköpings universitet 25-årsjubileum. Efter ett kvarts sekel har cirka 200 doktorander och 50 postdocs passerat forskarskolan/nätverket i gränssnittet mellan medicin, teknik och vetenskap. Forum Scientium har behållit sin relevans genom åren.

Rozalyn Simon och Caroline Brommesson
Caroline Brommesson och Rozalyn Simon diskuterar ofta forskning när de möts.  Anna Nilsen
- Jag är glad över att tillsammans med Caroline Brommesson ta över rollen som ledare för en organisation som jag verkligen tror på, säger Rozalyn Simon, universitetslektor.
Forum Scientium ska stödja medlemmarna och hjälpa dem att få ut det mesta av sin tid på LiU. Medlemmarna fortsätter till karriärer över hela världen inom både den privata sektorn och den akademiska världen. Många håller kontakten med varandra och drar nytta av nätverket.
De båda nya ledarna är alumner i nätverket och har under de senaste åren arbetat och forskat med studenterna på Forum.
- Jag ser väldigt mycket fram emot att vara en del av Forum, det är en så inspirerande och välkomnande miljö och alltid med medlemmarna i fokus, säger Caroline Brommesson.

Tvärvetenskap avgörande

Forum Scientium grundades 1996 med finansiering från LiU och Stiftelsen för strategisk forskning. Ett av målen var att driva fler doktorander till den svenska industrisektorn och att förkorta den tid som krävs för att slutföra doktorsexamen. Grundarna var Lars Ekedahl och Ingemar Lundström samt LiU. Under de senaste 20 åren har Stefan Klintström och Charlotte Immerstrand varit en av de främsta drivkrafterna på Forum Scientium.

Forum Scientium har
en ljus framtid
Nu lämnar Stefan över ansvaret till Caroline Brommesson och Rozalyn Simon:
- Linköpings universitets tvärvetenskapliga profil var avgörande för stiftelsens beslut att satsa här. LiUs tidiga fokus på tematiska studier och forskning över vetenskapliga gränser lade grunden för universitetets goda rykte. Forum Scentium har en ljus framtid, säger Stefan Klintström.

Strategiska arbetet

LiUs rektor Jan-Ingvar Jönsson har själv handlett doktorander vid Forum. Han beskriver en dynamisk miljö:
- Det ger goda möjligheter till karriärplanering, eftersom doktoranderna kommer i kontakt med arbetsgivare och universitet. De får en bra överblick över hur det är att vara forskare.
Det är ovanligt att en forskarskola är operativ så länge som 25 år, noterar Jan-Ingvar Jönsson:
- Forum Scientium har anpassat sig över tiden. Forum Scientium blev en naturlig mötesplats för doktorander och postdoktorer vid Wallenbergs Centrum för Molekylär Medicin (WCMM).

Hur ser framtiden ut?
- Jag tror att forumet definitivt har en framtid och att det kan integreras i LiUs strategiska arbete och därmed kan få en plats i vår vision för 2030. Det är viktigt att ännu mer koppla ihop de tekniska och medicinska fakulteterna kanske och även filosofiska fakulteten, säger Jan-Ingvar Jönsson.  Man i förgrunden i lab-mijö, i bakgrunden en kvinna och en man. Professor Daniel Aili med doktoranderna Johanna Utterström och Sajjad Naeimipour. Foto: Ulrik Svedin

En säkerhet

Daniel Aili är professor i biofysik och alumn från Forum. Han möter doktorander och postdocs varje dag i laboratoriet:
- Nätverket i Forum Scientium ger en säkerhet för medlemmarna och en möjlighet att prata med människor utanför deras forskargrupp.
Just nu har Forum Scientium cirka 60 doktorander och postdocs vid fem avdelningar och tre campus. Genom att vara aktiva i Forum får de övning i viktiga färdigheter:
- De ska känna sig säkra på att kommunicera sin forskning och ställa frågor utanför sitt eget område. Vi förväntar oss att medlemmarna deltar i aktiviteter. I utbyte får de erfarenhet. Några har gått till Harvard, Stanford, ETH Zürich och stora privata företag, delvis tack vare de färdigheter de har förvärvat här, säger Rozalyn Simon.

Studiebesök

Internationella besök är en del av Forum Scientiums karaktär, tillsammans med sommarkonferenser, off-site konferenser och månatliga möten. På agendan ingår studiebesök vid andra universitet och forskningsintensiva företag. Cambridge, Singapore och München är några tidigare destinationer.

Vi vill etablera samarbeten
runt om i världen
- Genom vårt nätverk kan vi sätta upp möten med professorer, studenter eller privata företag inom områden som medlemmarna väljer.
Vilka förändringar planerar ni för Forum?
- Vi vill etablera permanenta samarbeten med andra forskarskolor runt om i världen. Tvärvetenskap gör LiU exceptionellt. Teknik i kombination med en klinisk tillämpning ger vår forskning både genomslag, sammanhang och mening, säger Rozalyn Simon.
 

Fakta: Forum Scientium

Forum Scientium strävar efter att ge sina doktorander och postdocs de bästa förutsättningarna genom kurser, workshops, sommarkonferenser, studiebesök och ett stort nätverk.
Målet är att forskargrupper i gränssnittet mellan medicin, naturvetenskap och teknik ska veta så mycket om varandras projekt och ha så god personkännedom personer så att möjligheterna till samarbete ökar.
Alla LiU-doktorander inom detta gränssnitt kan söka sig till Forum.
Organisationen är positionerad för långsiktig verksamhet genom stöd från LiU-ledning, fakulteter och externa källor.
Forum har ett studentråd för medlemmarna som kan påverka och planera aktiviteter.
I det som kallas ”ryggsäcken” får doktorander 10 000 kr per år, som ska användas till exempel för att delta i konferenser efter eget val.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.