21 september 2020

Från den 19 september och hela oktober ställs filmskulpturen Huset ut på Bredgatan i Norrköping. Skulpturen har formen av ett vält hus som verkar sjunka. På dess undersida visas kortfilmen En plats i Europa. Den handlar om en undanskymd plats i Stockholm som blivit hem för arbetssökande migranter. Konstnärerna bakom gestaltningen vill lyfta situationen för många människor i Europa idag.

Konstgestaltningen Huset installeras på Bredgatan i Norrköping. Thor Balkhed

– Berättaren i filmen är Thomas Kwame Awarija som under tre år har haft sin sovplats tillsammans med råttor under en lastbrygga. Nu ska han vräkas. Han representerar de som vill göra rätt för sig: arbeta, försörja sin familj, leva ett värdigt liv, säger Erik Pauser. 

Konstverket huset har skapats av konstnärerna Erik Pauser och Cecilia Parsberg och arkitekterna Haval Murad och David Martinez Escobar. Filmen 'En plats i Europa" är klippt av Johan Söderberg, som även gjort musiken.

Tillsammans driver de projektet A Place in Europe.

– Vi vill sätta upp Huset på offentliga platser i städers centrala delar för att synliggöra denna situation och inkludera de som har förhoppningar om ett bättre liv så att de kan bli del av samtalet, säger Cecilia Parsberg och Erik Pauser.

Utställning i Norrköping

Filmskulpturen Huset startade sin resa på Odenplan i Stockholm och visades sedan i Örebro och Karlstad. Senast stod den två månader utanför Handelshögskolan på SveavägenKonstverket Huset.Huset har tidigare ställts ut på Odenplan i Stockholm.
i Stockholm. I samband med utställningarna har seminarier kring fattigdom, välfärd, migration och hemlöshet arrangerats. Sedan den 19 september står Huset på Bredgatan i Norrköping, mellan Täppan och Kåkenhus. Utställningen anordnas i samarbete med konstprojektet Lobby, vid REMESO, Linköpings universitet, och pågår fram till den 28 oktober.

– Lobby har sedan tre år satt ljuset på frågor om flyktingskap med hjälp av samtida svenska och internationella konstnärer. Frågor vi forskar om vid LiU. A Place in Europe följer på en rad olika verk, men är särskilt intressant då det lyfter en plats i Sverige och visar hur människor kommer i kläm, även här i hopplösa, farliga situationer. Att verket nu flyttas ut och står bokstavligen ute i offentligheten svarar väl mot vår ambition att låta Lobby finnas på gränsen mellan forskningen och det omgivande samhället, och bjuda in till dialog, säger Erik Berggren, projektledare för Lobby.

Lobby är ett samverkans- och forskningskommunikationsprojekt med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond.

Mer om Huset och projektet 'En plats i Europa' 

Samtal om konstverket

Fredag den 25 september kl 19:00 möter konstnärerna upp utomhus vid konstverket på Bredgatan för en informell och kort presentation av verket och samtal.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra forskningsfält. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.