30 juni 2023

Han arbetar passionerat och troget för industrins utveckling, det är en del av juryns motivering till att Erik Sundin får utmärkelsen.

Prisutdelning, tre män på scenen.
Erik Sundin tar emot sitt pris i Amsterdam av Rajiv Ramchandra (Re:CREATe) och David Fitzsimons (European Remanufacturing Council).

Erik Sundin är professor inom hållbar produktion på avdelningen Industriell miljöteknik, vid Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI), Linköpings universitet. Han har fått utmärkelsen årets bästa ambassadör inom återtillverkning av REMATEC 2023. Så här lyder juryns motivering:

Att vara ambassadör för återtillverkning handlar inte nödvändigtvis om att ha en officiell position i branschen – domarna tror att den också kan tilldelas någon som visar passion och engagemang för branschen, som går utöver sin roll för att göra saker de inte har att göra för att gynna återtillverkningen som helhet, och kommunicera fördelarna med detta.

Juryn anser att Erik Sundin under en längre tid aktivt har spridit kunskap om återtillverkning inom och utanför branschen och att han gör det på en hög nivå. Att ha sådana som honom i branschen gör en stor och viktig skillnad inom området.

Forskning för att vidareutveckla återtillverkningsindustrin

Erik har lett och genomfört många internationella och nationella forskningsprojekt för att förbättra återtillverkningsindustrin och för att initiera nya företag att starta sina återtillverkningsresor.

Han har även skrivit artiklar, artiklar, standarder om återtillverkning som sprids över världen främst på flera digitala sätt i databaser, webbseminarier och filmklipp men också som böcker och bokkapitel.

Jag känner tacksamhet över att ha fått utmärkelsen och det ger vår forskning än mer energi att fortsätta att forska i nära samarbete med de företag som är i återtillverkningsindustrin eller vill vara en del av den i framtiden.
Erik Sundin

Fakta

Om REMATEC

Finns i Amsterdam, är en plats där hela kedjan angående återtillverkning möts.

Rematec är världens ledande plattform för återtillverkning. Rematec är en oberoende organisation som är dedikerad till återtillverkning av produkter och komponenter över hela världen. Det är en oberoende kanal för nyheter, synpunkter, handel och utveckling inom återtillverkningsindustrin.

Se alla vinnare på REMATEC:s sida om utdelningen.

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.