29 september 2022

Forum Scientium har äntligen kunnat fira sitt 25-års-jubileum, efter pandemin. Firandet hölls på Campus US. Gamla och nya medlemmar kunde träffas över disciplinerna och diskutera sin forskning.

Många generationer av forskare möttes under firandet
Flera generationer av aktiva och före detta medlemmar och forskare möttes under firandet. Pierfransesco Pagella

Firandet den 23-24 september bestod bland annat av seminarier i sal Belladonna och posterutställningar i foajén i hus 511, Växthuset.

Forum Scientiums forskarskola är en av LiU:s mest etablerade tvärvetenskapliga forskarskolor, med syftet att främja interaktioner vid gränssnitt mellan teknik, naturvetenskap, och medicin. Forum Scientium omfattar just nu 65 doktorander och postdoktorer, representerar fem avdelningar, från både medicinska och tekniska fakulteten.

- I dag var verkligen en succé! En sådan fantastisk återförening av briljanta hjärnor. Den här typen av möten är en viktig sänkning av barriärer mellan discipliner, säger Rozalyn Simon, som är föreståndare på Forum Scientium tillsammans med Caroline Brommesson.

- Många av deltagarna var verkligen glada över att träffas och få möjligheten att prata om sitt arbete med andra grupper här på campus. Det blev väldigt många diskussioner om lätta, potentiella samarbeten och metoder som de relativt enkelt skulle kunna dela mellan sina grupper, fortsätter Rozalyn Simon.

Stefan Welin Klintström, som var med och bildade Forum Scientium och som nu lämnar över till Rozalyn Simon, håller med.

- Jag hoppas och tror att de intensiva diskussionerna under postersessionerna kommer att innebära att nya projekt föds, existerande projekt förbättras och att vi överhuvudtaget använder våra mänskliga resurser och analysutrustningar ännu bättre. 

- LiU har aktiva framgångsrika forskargrupper inom fem institutioner, BKV, HMV, IFM, IMT och ITN, vid två fakulteter och tre Campus. Fredagens möte var en mycket god illustration till hur Forum bidrar med ett bra nätverk i gränsytan medicin-naturvetenskap-teknologi, säger Stefan Welin Klintström.

Vi bad några av deltagarna att ge sin bild av Forum Scientium.

Tino Ebbers, professor i kardiovaskulär fysiologi, HMV:

- Enligt min mening är det mest värdefulla bidraget det sanna multidisciplinära sättet att se på forskning, vilket resulterar i en mycket omfattande utbildning, som förbereder unga forskare för en karriär i olika roller inom akademi, industri eller sjukvård.

- Bara genom att titta på föreläsningarna på 25-årsjubileet så inser man hur många unga forskare som genom Forum Scientium har fått en fantastisk start i sin karriär, inom akademi, industri och sjukvård. Riktigt imponerande! säger Tino Ebbers.

Sara Bergstrand, biträdande professor inom mikrocirkulation, föreståndare för nya forskarskolan Nära vård, HMV:

- Jag känner glädje och stolthet över att vara en del i all denna bredd som finns inom Forum och som har speglats i dagens föreläsningar. Forum Scientium bidrar till excellenta forskare som har förmåga att kommunicera sin forskning både till forskningsfinansiärer, industripartners, forskare och samhället i stort. Att erbjuda en plattform för att nätverka och samarbeta för att stärka forskningen på LiU, säger Sara Bergstrand.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor, Linköpings universitet:

- Det är ju helt klart att det finns en stor stolthet och nöjdhet i vad Forum Scientium har uppnått genom åren Det handlar om nätverksbildning, kollegialt stöd doktorander emellan och ett framgångsrikt fokus på vikten av tvärvetenskapligt, gränsöverskridande samarbete. Men också en stor positiv känsla inför framtiden, en optimism för nästa 25 år, säger Jan-Ingvar Jönsson.

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.