12 december 2023

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft och utveckla användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige. En av ledamöterna är LiU-professor Fredrik Heintz.

Porträtt av Fredrik Heintz som sitter i en trappa
Anna Nilsen

Fredrik Heintz är professor vid Institutionen för Datavetenskap vid LiU och hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han har länge argumenterat för att Sverige behöver en samlad och kraftfull AI-strategi. Nu ser han fram emot arbetet i kommissionen.
– Jag hoppas bland annat kunna bidra med teknisk kompetens inom AI-området, med min erfarenhet från att jobba med AI-frågor inom EU samt vårt arbete på Linköpings universitet att skapa universitetsöverskridande AI-plattformar.
 
Kommissionens arbete kommer ledas av Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo tillika LiU-alumn och hedersdoktor vid LiU. Till kommissionen knyts ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter.
– För mig är det viktigaste att helheten blir bra, säger Fredrik Heintz. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Viktiga aspekter blir då att lyfta lägstanivån och att öka förståelsen i samhället för vad AI innebär och hur det skapar nytta. Det är något LiU påbörjat genom kursen Grunderna i AI.

Redan smygstartat

En ytterligare angelägen fråga för Fredrik Heintz är hur kommissionen kan se till att utbildningssystemet, på alla nivåer, ger rätt kompetens inför framtiden.
 – När det gäller universiteten måste vi hitta sätt att få in relevanta AI-kunskaper på alla utbildningar, inte bara de tekniska som idag.
 
AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Formellt startar arbetet i januari 2024 och pågår till juli 2025.
– Men vi har redan smygstartat eftersom vi tycker det är så viktigt att komma i gång snabbt. Jag ser särskilt fram emot att få en ännu djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som AI skapar för olika delar av samhället.

Rädd för AI eller Räddad av AI? Hör Fredrik Heintz i Fakultet - en podcast om dig och din vardag

Mer om AI-forskningen vid Linköpings universitet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.