12 december 2023

Regeringen tillsätter en AI-kommission för att stärka svensk konkurrenskraft och utveckla användning av artificiell intelligens (AI) i Sverige. En av ledamöterna är LiU-professor Fredrik Heintz.

Porträtt av Fredrik Heintz som sitter i en trappa Anna Nilsen

Fredrik Heintz är professor vid Institutionen för Datavetenskap vid LiU och hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system. Han har länge argumenterat för att Sverige behöver en samlad och kraftfull AI-strategi. Nu ser han fram emot arbetet i kommissionen.
– Jag hoppas bland annat kunna bidra med teknisk kompetens inom AI-området, med min erfarenhet från att jobba med AI-frågor inom EU samt vårt arbete på Linköpings universitet att skapa universitetsöverskridande AI-plattformar.
 
Kommissionens arbete kommer ledas av Carl-Henric Svanberg, styrelseordförande för AB Volvo tillika LiU-alumn och hedersdoktor vid LiU. Till kommissionen knyts ett antal ledamöter med olika kompetenser och erfarenheter.
– För mig är det viktigaste att helheten blir bra, säger Fredrik Heintz. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk. Viktiga aspekter blir då att lyfta lägstanivån och att öka förståelsen i samhället för vad AI innebär och hur det skapar nytta. Det är något LiU påbörjat genom kursen Grunderna i AI.

Redan smygstartat

En ytterligare angelägen fråga för Fredrik Heintz är hur kommissionen kan se till att utbildningssystemet, på alla nivåer, ger rätt kompetens inför framtiden.
 – När det gäller universiteten måste vi hitta sätt att få in relevanta AI-kunskaper på alla utbildningar, inte bara de tekniska som idag.
 
AI-kommissionens uppdrag blir att analysera och komma med konkreta förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. Formellt startar arbetet i januari 2024 och pågår till juli 2025.
– Men vi har redan smygstartat eftersom vi tycker det är så viktigt att komma i gång snabbt. Jag ser särskilt fram emot att få en ännu djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som AI skapar för olika delar av samhället.

Rädd för AI eller Räddad av AI? Hör Fredrik Heintz i Fakultet - en podcast om dig och din vardag

Mer om AI-forskningen vid Linköpings universitet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.