01 juni 2022

Hur utvecklar nyutbildade gymnasielärare i svenska sin kunskap om skrivundervisning? Och vilka förutsättningar behövs? Det studerade Helen Winzell i sin avhandling. Nu får hon Eve Malmquists pris för läsforskning 2022.

Skrivundervisningen i lärarutbildningen har hittills inte fått så stor uppmärksamhet, men i Helen Winzells forskning är just skrivandet i fokus. I sin avhandling från 2018 visar hon att vägen till en medveten skrivundervisning handlar om att förstå vad eleverna behöver, inte att samla modeller eller aktiviteter. Den viktiga insikten är en del av motiveringen till att hon nu får Eve Malmquists pris för läsforskning.Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete.Helen Winzell, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets pedagogik. Foto Niclas Fasth

– Jag är förstås jätteglad – och lite överraskad, eftersom det kom mer än tre år efter min disputation. Det är en stor ära, och jag är glad över att min forskning faktiskt får genomslag, säger Helen Winzell.

I sin avhandling, med titeln Lära för skrivundervisning. En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket (2018), studerade hon hur man i ämneslärarutbildningen och som nyutbildad gymnasielärare i svenska utvecklar sin kompetens om skrivundervisning samt vilka villkor som behövs för en sådan utveckling.

– Mitt huvudsakliga resultat är att den största utvecklingen verkar ske efter lärarutbildningen. Av den anledningen finns det skäl att betrakta hur vi förbereder blivande svensklärare för skrivundervisning.

Motiveringen till att Helen Winzell får Eve Malmquists pris trycker bland annat på att hon i avhandlingen belyser växlingen mellan teori och praktik under svensklärarutbildningen. I intervjuer med svensklärarstudenter och nyblivna lärare visar hon på ett mönster: de går från ”ämnesexpert” till ”ämnesdidaktiker” – men först efter en tid i yrket som lärare.

Just skrivdidaktik är fokus för Helen Winzells pågående forskning. Hon studerar bland annat hur den avslutande verksamhetsförlagda utbildningen på ämneslärarprogrammet kan ge möjlighet till en djupare förståelse för ett skrivutvecklande arbete tillsammans med eleverna samt vilka utbildningsformer som kan hjälpa lärarstudenterna att sammanföra teoretiska kunskaper om skrivande med praktiska erfarenheter av skrivundervisning.

Avhandlingen

Om Eve Malmquists pris

Eve Malmquists pris delas ut av föreningen SCIRA, Swedish Council of the International Reading Association, till minne av Eve Malmquist, som var professor vid Linköpings universitet.

Läs mer på föreningens webbplats.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.