17 mars 2021

Närmare 40 nya distanskurser inom olika professionsspråk, är det ett aprilskämt? –Det är helt sant, säger Christoph Röcklinsberg med ett stort leende. Christoph är avdelningschef på Avdelningen för fackspråk vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI).

Christoph Röcklinsberg
Christoph Röcklinsberg, avdelningschef på Avdelningen för fackspråk vid IEI. Linda Fredrikson

Det är totalt 38 nya fristående kurser som avdelningen erbjuder på distans från hösten 2021. Tio av dem kommer vara hybridkurser som parallellt ges på campus.

– Vi lever i en globaliserad värld och för att kunna prata med människor i andra länder behöver vi kunna språket. Att behärska andra språk än svenska är en merit. Det är både berikande och nödvändigt med professionsspråk för att lyckas inom många yrken idag, säger Christoph Röcklinsberg.

Professionsspråk – en unik satsning

Professionsspråk innebär att språket och den konkreta språkanvändningen kopplas till olika professioner och ämnen.

– På IEI hittar vi redan idag kurser i professionsspråk inom våra internationella utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, industriell ekonomi, fysik och elektroteknik samt de affärsjuridiska programmen. På så vis har vi en lång och gedigen tradition och stor erfarenhet av vad professionsspråk handlar om, säger Christoph Röcklinsberg.

Linköpings universitet (LiU) är det enda lärosätet i Sverige som utbildar i professionsspråk. Andra språkutbildningar i Sverige har en mer traditionell inriktning.

– Vi är unika i Sverige, faktiskt även i Norden, med att utveckla språkkurser i nya banor som bemöter arbetsmarknadens krav och människors intressen, säger Christoph Röcklinsberg.

Fristående kurser i interkulturell kommunikation ingår också i den satsning som LiU nu gör. Den kulturella kontexten är nog så viktig när vi kommunicerar med varandra.

– Det är många subtila saker vi behöver vara medvetna om för att kunna hantera och förstå möten med människor från olika kulturer, säger Christoph Röcklinsberg.

Kurserna vänder sig till en bred målgrupp

LiU:s satsning på de nya fristående språkkurserna riktar sig till en bred målgrupp.

– Oavsett om du redan är yrkesverksam eller är student får du nu möjlighet att välja bland olika kurser, på campus eller helt på distans, för att få den extra kompetens som passar just dig, säger Christoph Röcklinsberg.

Antagningen har öppnat

Hösten 2021 startar de nya fristående kurserna inom professionsspråken franska, spanska, tyska, japanska och kinesiska. I höstens utbud finns också kulturövergripande kurser, på svenska, och fristående kurser med inriktning mot interkulturell kommunikation, interkulturell affärskommunikation, kultur och marknadsföring.

– Vi smygstartar faktiskt med några kurser redan i sommar, säger Christoph Röcklinsberg.

Information om kurserna finns på liu.se och på antagning.se.
Sista ansökningsdag till höstens kurser är den 15 april.

Ännu fler satsningar

Från hösten 2021 kommer också kurser i professionsspråk erbjudas vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Just nu genomför IEI tillsammans med IKOS ett projekt för att undersöka möjligheten att kombinera ihop flera språkkurser. Inom ramen för institutionernas fristående kurser är planen att väva samman flera olika språkkurser till ett internationellt certifikat som omfattar 40 hp, inklusive en utlandstermin.

– Vår målsättning är att LiU ska vara det självklara valet för studenter som vill kombinera sin utbildning med språk. De studenter som har kompletterat sin utbildning med kurser i professionsspråk är attraktiva på arbetsmarknaden och ett internationellt certifikat skulle vara ett stort plus för både våra program på IEI och våra studenter, säger Christoph Röcklinsberg.

De affärsjuridiska programmen vid LiU har redan omarbetats i samarbete med Avdelningen för fackspråk. Från och med höstterminen 2021 finns ett nytt affärsjuridiskt kandidatprogram med ett valbart internationellt spår. Ett liknande samarbete har skapats med det nya kandidatprogrammet i globala studier för få in IEI:s språkkurser i programmet.

– Visionen är att i framtiden erbjuda internationella spår i samtliga utbildningsprogram vid LiU, säger Christoph Röcklinsberg med blicken fäst vid horisonten.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.