22 oktober 2021

Fredag den 22 oktober var det dags för seminarietillfälle två inom ”Säker digitalisering för lantbruket”. Rubriken för dagen var "Skydda din verksamhets tillgångar" med temat Kommunikation och infrastruktur.

Tre personer tittar glatt in i kameran
Simon Binder; Cygate, Sofia Lundqvist Linköping Science Park och Mikael Salander, Väderstad.

Frågeställningen för dagen var: Hur bygger vi ett robust och säkert lantbruk i hela kedjan och drar nytta av teknikens möjligheter? Hur säkras kommunikationsvägarna?

Röster från dagens föreläsare:

Hur bygger vi ett robust och säkert lantbruk i hela kedjan och drar nytta av teknikens möjligheter?

Simon Binder, Cygate
- Insikt och att ställa krav är högsta prioritet. När kunderna börjar ställa frågor om säkerhet till sina leverantörer, då blir det också viktigare för dem att jobba med säkerhet. 
- Våga testa tillsammans – både mellan lantbrukare och leverantörer. Genom att tillsammans utvärdera och testa produkter, så kan vi minimera riskerna och därmed få tillgång till teknik och lösningar som hade varit svåra ett utvärdera som enskild lantbrukare.
- Digitalisera där det behövs och skapar värde, inte överallt och se till att nyttja leverantörer som du känner förtroende för.

Mattias Almeflo, Nixu
- Jag instämmer med Simon Binder, se ovan. Utöver det krävs standarder, tvingande lagstiftning och tillsyn. Mognadsgraden på svensk digitalisering är ännu rätt låg och fokus ligger oftast på effektivisering/vinstmaximering snarare än säkerhet och robusthet. Således skulle yttre påverkan (ex tvingande standarder) på marknaden troligen vara den snabbaste vägen framåt. Som exempel kan nämnas bilindustrins UNECE WP.29 cybersecurity regulation 155 och ISO/SAE 21434 standarden som avsevärt kommer höja fordonsindustrins säkerhet och livscykelhantering.

Mikael Salander, Väderstad

- Ställa högre krav på leverantörer i alla led, både funktionella och icke-funktionella krav rörande säkerhet.
- Säkerställa att lantbruket även fungerar utan tekniken, kanske inte med samma effektiva resultat, men det får inte stanna den dag uppkopplingen klipper eller någon leverantör i tredje led har problem med en molntjänst.
- Generellt öka säkerhetsmedvetenheten, hos alla, allt från privatpersonen till leverantörer och statliga aktörer.

Hur kan vi säkra kommunikationsvägarna?

Simon Binder, Cygate; Mattias Almeflo, Nixu och Mikael Salander, Väderstad
- Räkna med att uppkopplingen försvinner och använd verktyg som klarar av det. Kontinuitetsplanering är centralt och vi kan inte vara beroende av uppkopplingen i alla lägen.
- Om det är möjligt, ha flera typer av kommunikation. Blanda Fiber, ADSL, mobil och kanske t o m satelituppkoppling beroende på era krav och behov. Se också över hur hög hastighet ni faktiskt behöver framförallt för de sekundära sätten att koppla upp er. Håll också koll på utvecklingen av 5G. Tekniken möjliggör helt nya sätt att koppla upp sig över stora avstånd, det är mycket mer än bara hög bandbredd.
- Se till att nätverket är säkert. Ha ett skyddat trådlöst nätverk, uppdatera mjukvaran så snart det går och tänk till kring det fysiska skyddet där det finns nätverksuttag, det är en vanlig väg in både för att förstöra och stjäla data.
- Det krävs standarder, tvingande lagstiftning och tillsyn.

Hur summerar du dagens seminarium Sofia Lundqvist, projektledare, Linköping Science Park?

- Vilken trio idag! Bra och konkreta exempel på vad man kan göra för att skydda sina tillgångar/data. Återigen - mixen är framgången i varje trio. Nästa tillfälle jackar i helt rätt då det handlar om riskhantering. Om du inte redan är anmäld till kommande seminarietillfällen så är du välkommen att göra det här.

Föreläsare på dagens seminarium

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.