19 april 2021

Framtidens forskare inom life science och molekylär medicin i Sverige möttes under två dagar för det årliga mötet inom samarbetsnätverket The National Molecular Medicine Fellows Program (NMMP). WCMM vid LiU stod som värd för det digitala arrangemanget. Ett annorlunda, men lyckat event med cirka 100 deltagare från de fem noderna runtom i Sverige.

Bild på deltagarna i Zoommötet under eventet NMMP 2021.
Under två dagar presenterade, diskuterade och nätverkade cirka 100 deltagare under NMMP 2021.

Det årliga NMMP-mötet som skulle ägt rum i Umeå blev under våren 2020 inställt på grund av covid 19-pandemin. Inför årets möte där WCMM vid Linköpings universitet stod värd, fick man ställa om och planera för ett evenemang online i stället. Det resulterade i två inspirerande dagar med spännande föreläsningar, diskussioner och nätverkande, men på distans förstås.

Deltagare från alla de fem noderna kopplade upp sig till eventet i Zoom. Förutom representanter från LiU fanns också deltagare från Umeå universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och SciLifeLab tillsammans med flera inbjudna föreläsare.

David Engblom, ordförande vid WCMM LiU och Fredrik Elinder, vide ordförande vid WCMM LiU, välkomnade och presenterade NMMP för alla deltagare. Därefter följde en presentation av Göran Sandberg, verkställande ledamot vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW). De fem direktörerna vid WCMM och SciLifeLab fick också möjligheten att kort tala inför alla som närvarade under eventet. Foto Anna NilsenRozalyn Simon var moderator under NMMP 2021.

Rozalyn Simon, universitetslektor och hemmahörande vid HMV, var moderator och guidade deltagarna genom eventets gedigna och stimulerande program där det bjöds på forskningspresentationer från fellows, interaktiva diskussioner, nätverkande kaffepauser, digitala get togethers och inte minst föreläsningar från två inbjudna talare i form av Adriano Aguzzi och Søren Brunak.

Välkända keynote speakers föreläste under NMMP 2021

Bild på livestreamningen på Youtube av professor Adriano Aguzzis föreläsning under NMMP 2021.Key Note-talaren Adriano Aguzzis föreläsning sändes också live på Youtube.

Adriano Aguzzi, professor och chef vid institutet för neuropatologi vid Zürichs universitet, var eventets första keynote speaker under öppningsdagen. Adriano var en mycket uppskattad talare som anslöt till mötet med föreläsningstiteln “Thirty years on a single protein. Do’s and don’ts in prion research and other curiosity-driven endeavors”. Walker Jackson, WCMM fellow vid LiU, fick möjligheten att ställa frågor vid frågestunden efter föreläsningen.
- För mig var det viktigaste som professor Aguzzi rekommenderade att inte göra, nämligen att följa trender i biologiska frågor. Å andra sidan rekommenderade han att följa trender inom teknik, sade Walker Jackson.

Dag två rivstartade med eventets andra keynote speaker, Søren Brunak, professor i sjukdomsbiologi vid Universitetet i Köpenhamn. Han är en ledande pionjär inom biomedicinsk vetenskap genom uppfinning och introduktion av nya beräkningsstrategier för analys av biomedicinska data för användning inom molekylärbiologi, medicin och bioteknik. Søren föreläste under titeln ”Longitudinal Phenotypes and Disease Trajectories at Population Scale” vilket följdes av intressanta frågeställningar från mötets deltagare.

Datadriven life science och artificiell intelligens (AI)

Dag två fortsatte på temat om datadriven life science och AI. Professor Siv Andersson, KAW och Uppsala universitet, gav en bakgrund till datadriven life science, men talade även om den forskningssatsning som KAW annonserade under förra året. Den life science-satsningen består av två delar där 600 miljoner kronor går till en förlängning av nuvarande stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab och WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin, vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet. Den andra delen är en helt ny satsning på datadriven life science med 3,1 miljarder kronor. Siv betonade också vikten av att i framtiden kunna länka samman initiativ och skapa broar mellan datavetenskap och life science och rekommenderade forskare att försöka hålla sig uppdaterade kring utvecklingen inom områdena.

Fredrik Heintz, en av Sveriges mest kända AI-forskare, följde upp med en intressant föreläsning under temat ”AI – Where are we and where are we going?”. Han visade på vilken spännande och snabb utveckling vi ser av artificiell intelligens just nu och hur den kan komma att integreras inom alla möjliga områden, inte minst det medicinska fältet. På tal kom också Sveriges snabbaste superdator för AI som nyligen invigdes och som kommer bli en viktig resurs för utvecklingen av den AI-forskning som bedrivs i samarbete mellan akademi och industri.

En slide, tre minuter, kör!

Mugg med texten NMMP 2021 framför dator med Zoommöte igång. Dagarna innehöll också pauser givetvis. Vid varje kafferast delades deltagarna in i olika break out rooms i Zoom där en intresseväckande och relevant fråga diskuterades över en kopp kaffe.Ett spännande inslag under NMMP-dagarna var de korta och rappa forskningspresentationerna som genomfördes. Cirka 35 deltagare fick möjligheten att presentera sitt arbete på max tre minuter med hjälp av en Powerpoint-slide. Upplägget var en digital ersättare för de postersessioner som alltid varit ett uppskattat inslag på tidigare NMMP-träffar. Inte en helt enkel uppgift, men intressant att lyssna till. En som presenterade var Olof Eriksson, fellow från SciLifeLab och Umeå universitet.

- Jag tycker det är perfekt med korta presentationer, för det tvingar en att fokusera beskrivningen av sin forskning till det allra viktigaste. Det är en oerhörd bredd på de ledande unga forskarledarna som deltar, så det är bra att få höra “kärnan” i var och ens forskning, sade Olof Eriksson.

Upplägget verkade vara uppskattat på flera håll och forskare vid de olika noderna fick möjlighet att snabbt presentera sig själva, sin forskargrupp och sitt arbete. Onlineupplägget gjorde det också lättare för alla deltagare att hinna ta del av allas presentationer.

- Jag blev t.ex. väldigt intresserad av att kontakta talaren innan mig, och jobbade med liknande läkemedel som mig. Det hade jag kanske missat med ett annat upplägg, menade Olof Eriksson.

En annan som fick möjligheten att presentera var Anna Södergren, anknuten till WCMM vid Umeå universitet. Hon forskar på den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

- Att få ta del av, och bidra till, denna beredd av korta presentationer är mycket positivt och oerhört berikande och inspirerande, och att få nå ut i detta stora nätverk genom NMMP känns betydelsefullt, sade Anna.

LiU-forskare talade under SciLifeLab-presentationer

Under eftermiddagen av dag två fick deltagarna också lyssna till presentationer från flera plattformar och faciliteter som ligger under SciLifeLab. En av de som talade var Claes Lundström, adjungerad professor vid ITN vid Linköpings universitet. Claes Lundströms forskningsfokus är att utveckla metoder som leder till högre precision och effektivitet inom medicinsk bilddiagnostik. Insatserna rör sig i gränslandet mellan maskininlärning, visualisering och människa-dator-interaktion i krävande kliniska miljöer. Från och med 2017 är han därtill Arenaledare för Analytic Imaging Diagnostics Arena (AIDA), ett nationellt center för forskning och innovation inom Artificiell Intelligens för bilddiagnostik baserat vid CMIV. Det var AIDA som deltagarna på NMMP-mötet fick stifta bekantskap med.

NMMP ökar möjligheten till samarbeten mellan forskare

Antonios PantazisAntonios Pantazis, WCMM fellow.Dag två avslutades med en timmes samtal om olika projekt- och forskningssamarbeten som kommit till inom ramen för samarbetsnätverket NMMP. Antonios Pantasiz, fellow vid WCMM LiU, är en dem som hittat forskningssamarbeten inom nätverket. Tillsammans med Lucie Delemotte, universitetslektor i biofysik vid KTH och SciLifeLab, påbörjade han ett samarbete efter att de träffades på 2018 års NMMP-möte i Stockholm. Deras tvärvetenskapliga arbete har sedan dess presenteras på internationella konferenser och fått stöd från NMMP.

I deras gemensamma NMMP-stödda projekt kommer de tillsammans att kombinera de allra senaste experimentella metoderna för att lista ut funktionen och den dynamiska strukturen hos presynaptiska kalciumkanaler, som initierar och reglerar kommunikation mellan nervceller.

- Detta kommer att bidra till vår kunskap om hur vår hjärna fungerar på molekylär nivå och hjälper oss att utveckla nya, säkra och effektiva läkemedelsstrategier mot allvarliga neurologiska störningar, sade Antonios om forskningssamarbetet.

Ett lyckat event trots förutsättningarna

Foto Thor BalkhedTrots att ett arrangemang online har svårt att mäta sig med ett vanligt fysiskt möte, är nog alla överens om att NMMP 2021 var ett väldigt lyckat event. Det tyckte också David Engblom, ordförande vid WCMM LiU.

- Det blev bättre än vad jag väntat mig. Programmet var så pass varierat att man behöll fokus vilket annars kan vara svårt på längre digitala möten.

Vad tar du med dig från dessa två dagar?

- Jag tyckte genomgående att presentationerna höll väldigt hög kvalitet. De unga forskarna som deltog är vassa på att presentera vad de gör.

Vad tyckte du var det bästa med eventet?

- Det är alltid nyttigt att bli exponerad för stark forskning. Det finns också en mycket positiv samarbetsvilja i denna konstellation. Trots att jag inte på något sätt drog det tunga lasset lärde jag mig också en hel del om hur man anordnar möten, sade David avslutningsvis.

Ett stort tack till alla som bidrog till att NMMP 2021 gick att genomföra på distans. Ett extra stort tack till Eva Åström, koordinator vid WCMM LiU, som drog ett tungt lass med att ro detta i hamn.

Nu ser vi fram emot nästa möte nere i Skåne 3-5 maj 2022 då Lunds universitet tar över stafettpinnen.

WCMM LiU

Senaste nytt från LiU

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.

Kvinna i bygghjälm.

Hennes uppdrag är svårt – men kul och fullt möjligt

Vi är mitt uppe i en tuff omställningen som ska rädda vår miljö och leda till en mer hållbar utveckling. Då behövs innovationskraft och kunskap, menar Marie Trogstam, LiU-alumnen som nu är chef för hållbarhet och infrastruktur hos Svenskt Näringsliv.