24 mars 2022

Kreativ, intellektuell och samhällsintresserad akademibyggare. Så lyder en del av motiveringen när Josefina Syssner, biträdande professor och prefekt vid Institutionen för kultur och samhälle, tilldelas Janne Carlssons stipendium.

Det är för sitt ledarskap i olika sammanhang och för att ha lett arbetet med att skapa och utveckla Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet, som Josefina Syssner tilldelas Janne Carlssons stipendium 2021. Foto Christian Ekstrand

– Jag är otroligt rörd och glad över att alls vara nominerad. Att få stipendiet känns väldigt stort. Som forskare är man van vid att söka och ibland få medel för ett projekt som man själv definierat. Här har jag inte lämnat in någon ansökan och det finns inget projekt som ska genomföras. Bara det känns ju omtumlande, säger Josefina Syssner.

Stipendiet delas årligen ut av Janne Carlssons insamlingsstiftelse till personer som gjort framträdande insatser inom akademiskt ledarskap.

Josefina Syssner är en förebild för 2020-talets moderna akademiska ledare, lyder motiveringen. I sitt ledarskap har hon visat på en ”mångfacetterad förmåga att göra verklighet av konkreta initiativ utan att ge avkall på ett starkt verksamhetsfokus, stor kollegialitet och starka samarbeten både inom och utanför akademin”.

Motiveringen lyfter också hennes förmåga att visa att universitetets roll som en effektiv och kvalitativ institution för utbildning, forskning och samverkan går att förena med nyfikenhet, kritisk utblick och samarbete.

Och just universitetets roll är någonting som Josefina Syssner ofta återkommer till.

– För mig är det viktigt att påminna om att det vi gör inom akademin en vanlig dag på jobbet, är något alldeles oerhört. Vi ger unga människor kraft att utvecklas till fria, kunskapssökande, demokratiska medborgare. Vi vårdar och värnar det kritiska, kunskapsbaserade ifrågasättandet. På så vis utgör vi ett dagligt motstånd mot totalitära och populistiska krafter, och en daglig kraft för det fria, öppna och nyfikna samhället. Det ska vi vara väldigt stolta över!

Stipendiet uppgår till en summa på 100 000 kronor.

Läs mer om Janne Carlssons stipendium på KTHs webbplats.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.