03 oktober 2023

I samarbete med Barnahus Stockholm och Region Stockholm finns det nu på Barnafrids kunskapsportal, arbetsmaterial att använda vid barnpsykiatriskt krisstöd när barn och ungdomar har blivit utsatta för en potentiellt traumatiserande händelse.

Omslag på krisstödsböcker

Bokpaketet består av en metodbok för behandlare och tre separata arbetsböcker för barn, ungdomar och omsorgspersoner. Materialet är framtaget för patienter där det nyligen har framkommit uppgifter om utsatthet för våld eller sexuella övergrepp. Materialet går även att använda för andra typer av kriser, även om delar av materialet handlar specifikt om våld och övergrepp och myndighetssamverkan.

Material riktar sig till yrkesverksamma med grundläggande barnpsykiatrisk kompetens. Utgångspunkten är att behandlare som utför denna typ av krisstöd behöver ha vissa traumakunskaper samt differentialdiagnostisk kompetens. Det krävs för att kunna göra de bedömningar och kliniska avvägningar som ingår i krisstödet. Det är av stor vikt att behandlare som avser att använda böckerna först tar del av metodboken för att få förståelse för hur böckerna är tänka att användas, och att metodpaketet betraktas som en helhet. 

Klicka här för att komma till materialet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.