03 oktober 2023

I samarbete med Barnahus Stockholm och Region Stockholm finns det nu på Barnafrids kunskapsportal, arbetsmaterial att använda vid barnpsykiatriskt krisstöd när barn och ungdomar har blivit utsatta för en potentiellt traumatiserande händelse.

Omslag på krisstödsböcker

Bokpaketet består av en metodbok för behandlare och tre separata arbetsböcker för barn, ungdomar och omsorgspersoner. Materialet är framtaget för patienter där det nyligen har framkommit uppgifter om utsatthet för våld eller sexuella övergrepp. Materialet går även att använda för andra typer av kriser, även om delar av materialet handlar specifikt om våld och övergrepp och myndighetssamverkan.

Material riktar sig till yrkesverksamma med grundläggande barnpsykiatrisk kompetens. Utgångspunkten är att behandlare som utför denna typ av krisstöd behöver ha vissa traumakunskaper samt differentialdiagnostisk kompetens. Det krävs för att kunna göra de bedömningar och kliniska avvägningar som ingår i krisstödet. Det är av stor vikt att behandlare som avser att använda böckerna först tar del av metodboken för att få förståelse för hur böckerna är tänka att användas, och att metodpaketet betraktas som en helhet. 

Klicka här för att komma till materialet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.