03 oktober 2023

I samarbete med Barnahus Stockholm och Region Stockholm finns det nu på Barnafrids kunskapsportal, arbetsmaterial att använda vid barnpsykiatriskt krisstöd när barn och ungdomar har blivit utsatta för en potentiellt traumatiserande händelse.

Omslag på krisstödsböcker

Bokpaketet består av en metodbok för behandlare och tre separata arbetsböcker för barn, ungdomar och omsorgspersoner. Materialet är framtaget för patienter där det nyligen har framkommit uppgifter om utsatthet för våld eller sexuella övergrepp. Materialet går även att använda för andra typer av kriser, även om delar av materialet handlar specifikt om våld och övergrepp och myndighetssamverkan.

Material riktar sig till yrkesverksamma med grundläggande barnpsykiatrisk kompetens. Utgångspunkten är att behandlare som utför denna typ av krisstöd behöver ha vissa traumakunskaper samt differentialdiagnostisk kompetens. Det krävs för att kunna göra de bedömningar och kliniska avvägningar som ingår i krisstödet. Det är av stor vikt att behandlare som avser att använda böckerna först tar del av metodboken för att få förståelse för hur böckerna är tänka att användas, och att metodpaketet betraktas som en helhet. 

Klicka här för att komma till materialet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.