LiU får åtta miljoner till forskarskola

I budgetpropositionen för 2021 vill regeringen satsa på folkhögskolan. LiU får därför åtta miljoner för att inrätta en forskarskola med inriktning på folkhögskollärare.

– Det här är lika oväntat som efterlängtat. Jättekul att man nu satsar på att bygga mer kunskap om folkhögskolan. Det här är resultatet av ett idogt arbete från vår sida - och från folkhögskolornas, säger Jörgen Nissen, dekan för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

Folkbildning och vuxnas lärande är ett område som är i behov av mer forskning. De åtta miljoner kronor som Linköpings universitet får för att bygga upp en forskarskola på licentiatnivå, med inriktning på folkhögskolans lärare, kommer att bidra till att området förstärks.

Tanken är att forskningen ska vara praktiknära och att doktoranderna ska studera vad som händer i undervisningen och i klassrummet, det är där den stora bristen på forskning finns idag, säger Andreas Fejes vid Linköpings universitet, som innehar Sveriges enda professur i vuxenpedagogik.

Andreas Fejes har med LiU-kollegan Henrik Nordvall, och samarbetspartners inom folkhögskolan, arbetat under flera år för en forskarskola för folkhögskolans lärare.

– Jag hoppades på forskarskolan redan förra året. Men, är såklart glad för att det kom nu. Det här kommer att innebära att folkhögskollärare kan utveckla sin kompetens och ge kunskapen tillbaka till sin arbetsplats.

Forskarskolan kommer att rikta sig till redan yrkesverksamma folkhögskollärare och forskarstudierna kommer att bedrivas på halvtid, så att lärarna kan arbeta kvar som lärare på sina skolor på halvtid. Tjänsterna är tänkta att utlysas till våren.


Kontakt

Senaste nytt från LiU