10 maj 2022

Genom att berätta och skapa kan vi närma oss komplexa frågor, öppna upp för nya tolkningar, förändra och påverka. Det har deltagarna i projektet ”På flykt och i rörelse” tagit fasta på. Tillsammans skapar de konst kopplade till teman som migration, integration och mänskliga rättigheter.

Penslar, pennor och papper, färger, lera och klistermärken täcker borden i Hedvigs prästgård. Deltagarna i projektet På flykt och i rörelse är i full gång med förberedelserna. Den 24 maj ska de ställa ut sina konstverk på stadsbiblioteket i Norrköping. Foto på en person som målar. På bordet ligger färg och penslar.Mavis Hooi, doktorand och deltagare i konstprojektet.

– Jag har alltid varit väldigt intresserad av konst och har målat lite på sidan av, så att få möjlighet att skapa på det här sättet känns både givande och viktigt, säger Mavis Hooi, doktorand i etnicitet och migration vid Linköpings universitet (LiU).

Med en målning av en resväska vill hon visualisera migration och rörelse. Vad tar man med sig när man flyr eller migrerar? Vad väljs ut? Inspirationen har hon hämtat från den Linköpingsbaserade konstnären Hasti Radpour, men också från de diskussioner som hon och projektets andra deltagare haft.

Visualisera diskussioner och noveller

Under våren 2022 har de 11 deltagarna i På flykt och i rörelse träffats för workshops om frågor kopplade till migration, integration, könsbaserat våld och mänskliga rättigheter. Alla deltagare har på något sätt erfarenhet av eller ett engagemang för frågor om migration. De flesta av dem är studenter vid eller alumner från masterprogrammet i etnicitet och migration vid Linköpings universitet.

Utifrån diskussionerna och ett antal noveller som på olika sätt handlar om människor på flykt, har de skapat konstverk. Novellerna är skrivna av Rudeina Mkdad och Roula Alnakoud och är även de en del av utställningen.

– Det har varit väldigt intressant - även om det stundtals också varit tungt eftersom det kan handla om svåra frågor - att se deltagarna diskutera, sätta sig in i novellernas karaktärer och sedan skapa konst utifrån det, säger Rudeina Mkdad, som är doktorand vid LiU och leder projektet. 

Med projektet har hon velat erbjuda en mötesplats för unga, ett demokratiskt utrymme där det finns möjlighet för deltagarna att uttrycka sig och experimentera med olika konstformer. Projektet syftar också till att engagera allmänheten i frågor om migration samt att lyfta vikten av konst i lokalsamhället.  

– I både berättelser och konst finns kraften att påverka, ge hopp och låta sinnet utforska okända världar. Läsaren eller betraktaren har också makten att tolka berättelsen eller konsten och på så sätt öppnar de här formerna upp för perspektiv och diskussion. 

Från lera till digital konst

I utställningen ingår tio verk i alltifrån lera till målning på canvas och digital konst.

Bild på tre personer som samtalar. På bordet framför dem ligger papper, penslar och färg.Özge Sarialioğlu, gästdoktorand vid LiU, och Hargita Horvat, alumn från LiU, har arbetat med lera. Verket utgår från en novell som handlar om en kvinna som genom lager på lager av kläder skyddar sig från att bli våldtagen. De tunga kläderna blir till slut hennes död.

– Vi har jobbat med lager av lera och färg för att visualisera lagren av kläder, säger Özge Sarialioğlu.

Minna Buller, masterstudent vid LiU, Kenna Sim, alumn från LiU och Dominique Haas, utbytesstudent vid LiU, experimenterar med det digitala. Med sitt verk vill de lyfta hur den svenska arbetsmarknaden fungerar för en person som är ny i Sverige. De har analyserat en mängd jobbannonser och gjort enkätundersökningar för att kartlägga människors erfarenhet av att hitta jobb i Sverige. De beskriver arbetsmarknaden som en djungel, något som också speglas i deras verk.

– Vi har inte hittat ett tydligt svar, men vill ge en bild av hur arbetsmarknaden upplevs och ser ut, säger Kenna Sim.

Att få kombinera teori med praktik på det här sättet som konstprojektet har möjliggjort, har varit givande, menar Minna Buller.

– Från utbildningen bär jag med mig kunskaper och teori, det känns väldigt bra att få omsätta de kunskaperna i något praktiskt nu och att få göra någonting kreativt tillsammans med andra.

Utställningen

Utställning och vernissage

Konstutställningen finns att se på Norrköpings stadsbibliotek mellan den 24 maj och 3 juni. Vernissage hålls den 24 maj klockan 13:00 och är öppen för alla. Både utställningen och vernissagen är kostnadsfria.

Om projektet

Projektet På flykt och i rörelse är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Sensus Studieförbund och Svenska Kyrkan. Projektet har pågått under våren 2022. 11 deltagare har träffats en gång i veckan för workshops, de har också haft besök av personer från Linköpings universitet och Sensus som har deltagit i diskussionerna.

Kontakt

Forskning om migration, etnicitet och samhälle

Om masterprogrammet i etnicitet och migration

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.