30 juni 2022

Vetenskapsrådet har beviljat Linköpings universitet pengar för att starta en ny organisation för att effektivt utnyttja teknikutvecklingen och skapa en infrastruktur för nationella beräkningstjänster, något som efterfrågas inom till exempel AI-forskningen.

Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC).
Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar

Vetenskapsrådets beslut innebär att man från och med nästa år slutar finansiera organisationen Swedish National Infrastructure för Computing, SNIC, som inte längre kan möta svensk forsknings växande behov av beräknings- och lagringsresurser, och istället ger LiU medel att bygga en ny organisation.

– Vi är mycket glada och hedrade av möjligheten att få bidra med att utveckla förutsättningarna för en modern och ändamålsenlig infrastruktur för storskaliga beräkningar. Det snabbt växande behovet av beräkningar och dataanalys inom allt fler områden kräver en snabbfotad organisation som med ett nationellt ansvarstagande i en internationell kontext även tillvaratar lokal spetskompetens, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

– Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram riktlinjer för den framtida organisationen och dess ledning, ett arbete som kommer ske i nära samarbete med övriga lärosäten i landet, säger vicerektor Matts Karlsson vid Linköpings universitet.

Den nya organisationen startar verksamheten den 1 januari 2023.


Kontakt

Relaterat innehåll

Björn Alling.

Björn Alling ser nya möjligheter för att stärka NSC som superresurs

Sedan november är han föreståndare vid Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. Han hoppas att fler forskare ska börja nyttja superdatorernas resurser.

Jonas Björk.

Nytt ljus över tillverkningen av ultratunna polymerer

Forskare från bland annat Linköpings universitet har utvecklat en metod för att tillverka tvådimensionella polymerer endast ett molekyllager tjocka. Upptäckten banar väg för utvecklingen av nya ultratunna och funktionella material.

Superdatorn Berzelius.

Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

Berzelius är nu Sveriges snabbaste superdator för AI och maskininlärning och finns på NSC vid LiU. En donation på 300 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har möjliggjort bygget av den nya superdatorn.

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.