Nationell kraftsamling av beräkningsresurser till LiU

Vetenskapsrådet har beviljat Linköpings universitet pengar för att starta en ny organisation för att effektivt utnyttja teknikutvecklingen och skapa en infrastruktur för nationella beräkningstjänster, något som efterfrågas inom till exempel AI-forskningen.

Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar

Vetenskapsrådets beslut innebär att man från och med nästa år slutar finansiera organisationen Swedish National Infrastructure för Computing, SNIC, som inte längre kan möta svensk forsknings växande behov av beräknings- och lagringsresurser, och istället ger LiU medel att bygga en ny organisation.

– Vi är mycket glada och hedrade av möjligheten att få bidra med att utveckla förutsättningarna för en modern och ändamålsenlig infrastruktur för storskaliga beräkningar. Det snabbt växande behovet av beräkningar och dataanalys inom allt fler områden kräver en snabbfotad organisation som med ett nationellt ansvarstagande i en internationell kontext även tillvaratar lokal spetskompetens, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

– Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram riktlinjer för den framtida organisationen och dess ledning, ett arbete som kommer ske i nära samarbete med övriga lärosäten i landet, säger vicerektor Matts Karlsson vid Linköpings universitet.

Den nya organisationen startar verksamheten den 1 januari 2023.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU