30 juni 2022

Vetenskapsrådet har beviljat Linköpings universitet pengar för att starta en ny organisation för att effektivt utnyttja teknikutvecklingen och skapa en infrastruktur för nationella beräkningstjänster, något som efterfrågas inom till exempel AI-forskningen.

Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). Datorhall på Nationellt superdatorcentrum (NSC). David Einar

Vetenskapsrådets beslut innebär att man från och med nästa år slutar finansiera organisationen Swedish National Infrastructure för Computing, SNIC, som inte längre kan möta svensk forsknings växande behov av beräknings- och lagringsresurser, och istället ger LiU medel att bygga en ny organisation.

– Vi är mycket glada och hedrade av möjligheten att få bidra med att utveckla förutsättningarna för en modern och ändamålsenlig infrastruktur för storskaliga beräkningar. Det snabbt växande behovet av beräkningar och dataanalys inom allt fler områden kräver en snabbfotad organisation som med ett nationellt ansvarstagande i en internationell kontext även tillvaratar lokal spetskompetens, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

– Nu påbörjar vi arbetet med att ta fram riktlinjer för den framtida organisationen och dess ledning, ett arbete som kommer ske i nära samarbete med övriga lärosäten i landet, säger vicerektor Matts Karlsson vid Linköpings universitet.

Den nya organisationen startar verksamheten den 1 januari 2023.


Kontakt

Relaterat innehåll

Björn Alling.

Björn Alling ser nya möjligheter för att stärka NSC som superresurs

Sedan november är han föreståndare vid Nationellt superdatorcentrum vid Linköpings universitet. Han hoppas att fler forskare ska börja nyttja superdatorernas resurser.

Jonas Björk.

Nytt ljus över tillverkningen av ultratunna polymerer

Forskare från bland annat Linköpings universitet har utvecklat en metod för att tillverka tvådimensionella polymerer endast ett molekyllager tjocka. Upptäckten banar väg för utvecklingen av nya ultratunna och funktionella material.

Superdatorn Berzelius.

Sveriges snabbaste superdator för AI är invigd

Berzelius är nu Sveriges snabbaste superdator för AI och maskininlärning och finns på NSC vid LiU. En donation på 300 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har möjliggjort bygget av den nya superdatorn.

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.