11 maj 2023

Med ett omgjort masterprogram blir utbildningen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet tydligare och mer sammanhållen. Utbildningen är den mest tillämpade av sitt slag med tydlig koppling till aktuell forskning och näringsliv. Genom den senaste renodlingen kommer de som examineras även ha tagit sig längst i ämnesfördjupningen jämfört med liknande utbildningar.

Mattias Arvola. Mattias Arvola är programansvarig på masterprogrammet i kognitionsvetenskap. Per Thelaus

Mastersprogrammet i kognitionsvetenskap vid LiU har från och med hösten 2022 fått en tydligare profil och är mer anpassat efter vad studenterna som antas läst tidigare. Dessutom blir jämställdhetsaspekter och hållbarhetsperspektiv integrerade i kursplanerna för de obligatoriska kurserna. Förkunskapskraven till programmet har också reviderats så att de som påbörjar utbildningen har tillräckliga förkunskaper, genom en snävare antagning av kognitionsvetare, datavetare med psykologikunskaper och psykologer med datavetenskapliga kunskaper.

– De här förändringarna har gjorts för att säkerställa att samtliga studenter ska nå alla mål för masterexamen och för att integrera jämlikhets- och hållbarhetsaspekter i programmets kurser, säger Mattias Arvola, programansvarig.

Trots att programmet renodlats ger det även fortsatt en stor valfrihet för studenterna att läsa de kurser inom ämnesområdet som de är intresserade av. Genom individuella projekt och valbara kurser kan studenterna skapa sin egen unika kompetensprofil. De lär sig också att ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och att självständigt planera, genomföra och rapportera forsknings- och utvecklingsprojekt. Mattias Arvola framhåller också att LiUs mastersprogram i kognitionsvetenskap är den mest tillämpade i landet.

– Studenterna har alltid ett forskningsprojekt i gång under utbildningen och får möjlighet att arbeta nära våra forskningsgrupper eller på forskningsinstitut och företag som VTI och Saab.

Många som läst programmet arbetar inom Human factors-området som till exempel specialist inom människa–teknik–organisation (MTO) eller säkerhetsutvecklare. Många arbetar även med användarupplevelse och design, som bland annat UX-designer eller tjänstedesigner. En del arbetar även med språk- och informationshantering som exempelvis teknikinformatör. Flera alumner har också gått vidare till forskarutbildning.

– Kognitionsvetarna kommer ut från programmet och gör fantastiska grejer. I vår senaste alumni-undersökning var ingen arbetslös, och inom ett år efter avslutade studier hade 80% en anställning som var relevant för sin utbildning, säger Arvola.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.