16 juni 2020

Med ett nytt mastersprogram vässar LiU sin utbildning i statsvetenskap. Programmet är specialiserat mot offentlig förvaltning och kvalificerar för arbete i en rad olika yrken. Det ger också behörighet för fortsatta forskarstudier.

Mikael Rundqvist.
Mikael Rundqvist är programansvarig för den nya masterutbildningen i statsvetenskap. Här vid en Strimmaföreläsning på Linköpings universitet. 

Specialiserad utbildning

Det tidigare mastersprogrammet i statsvetenskap hade en allmän inriktning, medan den tvååriga utbildningen från och med i höst får en tydlig profil mot förvaltning i kommuner, regioner och annan offentlig verksamhet.

Förändringen beror både på behovet av arbetskraft i offentlig verksamhet och på att många studenter redan tidigare valt en sådan inriktning. Inte minst möjligheten till praktik – som i det nya programmet flyttas från andra till tredje terminen – brukar vara mycket uppskattad.

- Praktiken är verkligen win-win, bra både för praktikanordnaren och för praktikanterna. Studenterna får in en fot på arbetsmarknaden och upptäcker vad de vill syssla med i framtiden. De ser också att de håller måttet och att utbildningen givit dem viktiga verktyg för att göra ett bra jobb, säger Mikael Rundqvist, programansvarig för utbildningen.

Nytt innehåll

Förutom att praktiken flyttas innehåller programmet flera förändringar, framför allt genom ökat fokus på offentlig förvaltning. Första terminen inleds med en kurs om studiet av staten och den offentliga förvaltningen (15 hp) och följs av två 7,5 hp-kurser i ledarskap och styrning i offentliga organisationer respektive utvärdering av offentlig politik. Dessa går parallellt och på halvfart.

Den sistnämnda kursen är helt ny och erbjuder också fem platser som uppdragsutbildning för personer som är yrkesverksamma.

Andra terminen inleds med två 7,5 hp-kurser som ges av lärare och forskare verksamma på CKS, Centrum för kommunstrategiska studier, på Campus Norrköping – dels Kommunal självstyrelse och förvaltning dels Etik, legitimitet och tillit i offentlig förvaltning. Andra halvan av terminen läses kursen Statsvetenskapliga metoder (15 hp)

Termin tre, då de flesta gör praktik, finns också möjlighet att läsa andra kurser på avancerad nivå, både i statsvetenskap och andra ämnen. Programmet avslutas sedan med en masteruppsats under fjärde terminen.

Öppet för antagning

- Det är alltid lite nervöst att förändra kurser och program, men intresset är stort för vår nya master. Det ser vi i ansökningssiffrorna. För säkerhets skull har vi också beslutat att öppna för sen anmälan från 15 juli, säger Mikael Rundqvist.

Yrken som utbildningen kan leda fram till är till exempel kommunsekreterare, kvalificerad utredare och samordnare. En masterexamen ger också möjlighet att arbeta som forskningsassistent på ett universitet eller till fortsatta forskarstudier som doktorand.

• Ladda ner en broschyr om utbildningen:


• Länk till mer information och möjlighet till sen anmälan: Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, 120 hp

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.