10 december 2020

Beslutsomgångarna för de stora nationella forskningsfinansiärerna är avslutade för året. Bland annat har den sedan 2018 markanta uppgången i antal projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare vid Medicinska fakulteten fortsatt öka. Ta del av prodekan Fredrik Elinders årliga analys.

Exteriörbild ingång 65, Campus US
Emma Busk Winquist

– Antalet projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare vid Medicinska fakulteten har ökat markant under de tre senaste åren och ligger nu på 60 stycken. Man kan också se att den totala summan medel från VR ökade markant 2007 till 2015. Sedan dess har summan legat relativt stabilt. Dock är 2021 det mest framgångsrika året någonsin, säger Fredrik Elinder.

Analys forskningsanslag 201209.

 Beviljade medel från Vetenskapsrådet till Medicinska fakulteten.


Genomsnittsåldern för bidragstagarna vid Medicinska fakulteten har minskat fem år i rad efter att ha legat på rekordhöga nivåer. Könsmässigt är det en ganska jämn fördelning. Andelen kvinnliga bidragstagare har ökat och ligger nu nära 50 procent. Samtidigt är omsättningen av VR-bidrag hög, nära 50 procent, vilket innebär att omkring hälften av de som söker om sina bidrag misslyckas. Något som skapar en besvärlig oförutsägbarhet (se nedan).

Analys forskningsanslag fig 2.b 201209. Omsättning VR-anslag vid Medicinska fakulteten.

 

Även Hjärt-Lungfonden har tyvärr en relativt hög omsättning på sina bidrag. Efter en minskning av antalet bidrag från Hjärt-Lungfonden flera år i rad har det nu planat ut. Dock har den totala summan utbetalade medel inte sjunkit, då de forskare som lyckats få medel har fått dessa på en relativt hög nivå.
Foto Thor Balkhed
– Förra årets stora vinnare Forte, där vi under en fyraårsperiod såg en femdubblad anslagsökning till Medicinska fakulteten, har åtminstone tillfälligt brutits. Hos Cancerfonden har antalet bidragstagare och den totala mängden medel minskat något, men 2021 är ändå tredje bästa året efter 2019 och 2020. Omsättningen är traditionellt sett låg hos Cancerfonden vilket ger en förutsägbarhet för bidragstagarna, menar Fredrik Elinder.

 

Ta del av samtliga diagram här:  


Senaste nytt från LiU

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.