10 december 2020

Beslutsomgångarna för de stora nationella forskningsfinansiärerna är avslutade för året. Bland annat har den sedan 2018 markanta uppgången i antal projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare vid Medicinska fakulteten fortsatt öka. Ta del av prodekan Fredrik Elinders årliga analys.

Exteriörbild ingång 65, Campus US Emma Busk Winquist

– Antalet projektbidrag från Vetenskapsrådet till forskare vid Medicinska fakulteten har ökat markant under de tre senaste åren och ligger nu på 60 stycken. Man kan också se att den totala summan medel från VR ökade markant 2007 till 2015. Sedan dess har summan legat relativt stabilt. Dock är 2021 det mest framgångsrika året någonsin, säger Fredrik Elinder.

Analys forskningsanslag 201209.

 Beviljade medel från Vetenskapsrådet till Medicinska fakulteten.


Genomsnittsåldern för bidragstagarna vid Medicinska fakulteten har minskat fem år i rad efter att ha legat på rekordhöga nivåer. Könsmässigt är det en ganska jämn fördelning. Andelen kvinnliga bidragstagare har ökat och ligger nu nära 50 procent. Samtidigt är omsättningen av VR-bidrag hög, nära 50 procent, vilket innebär att omkring hälften av de som söker om sina bidrag misslyckas. Något som skapar en besvärlig oförutsägbarhet (se nedan).

Analys forskningsanslag fig 2.b 201209. Omsättning VR-anslag vid Medicinska fakulteten.

 

Även Hjärt-Lungfonden har tyvärr en relativt hög omsättning på sina bidrag. Efter en minskning av antalet bidrag från Hjärt-Lungfonden flera år i rad har det nu planat ut. Dock har den totala summan utbetalade medel inte sjunkit, då de forskare som lyckats få medel har fått dessa på en relativt hög nivå.
Foto Thor Balkhed
– Förra årets stora vinnare Forte, där vi under en fyraårsperiod såg en femdubblad anslagsökning till Medicinska fakulteten, har åtminstone tillfälligt brutits. Hos Cancerfonden har antalet bidragstagare och den totala mängden medel minskat något, men 2021 är ändå tredje bästa året efter 2019 och 2020. Omsättningen är traditionellt sett låg hos Cancerfonden vilket ger en förutsägbarhet för bidragstagarna, menar Fredrik Elinder.

 

Ta del av samtliga diagram här:  


Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.