15 november 2022

Den 25 oktober hölls en erfaträff inom samverkans- och utvecklingsprojektet Kunskapsbron som drivs av Linköpings universitet och Almi Östergötland. Kunskapsbron syftar till att främja kunskapsutbyte mellan akademin och små- och medelstora företag i Östergötland. Resultatet blir en ömsesidig nytta som stärker LiU:s koppling till det lokala näringslivet och medverkar till tillväxt hos regionens företag.

Susanne Pettersson LiU.
Susanne Pettersson presenterar vid erfaträffen.
Syftet med dagen var att utbyta erfarenheter, ge inspiration samt att lyfta goda exempel på hur samverkan kan fungera mellan akademi och Almi. Inbjudna var andra universitet och Almibolag från Mellansverige, totalt deltog ett 30-tal deltagare.

LiU och Almi presenterade erfarenheter från arbetet i Kunskapsbron i form av styrkor och utmaningar som erfarits i samverkan mellan två offentliga organisationer. Deltagarna fick även ta del av erfarenheter från hur andra Almibolag samverkar med närliggande universitet, olika företag inom flera branscher, samt kommuner och regioner.

Erik Sundin, professor och forskare vid LiU, delade med sig av sina erfarenheter från att delta i Kunskapsbron. Erik Sundin ansvarade under våren 2021 för ett fördjupningsprogram inom återtillverkning där nio små- och medelstora företag deltog. Kontakten med företagen gav ringar på vattnet och resulterade i flera olika studentsamarbeten samt ett gemensamt forskningsprojekt med ett av företagen.

Skulle inte fungera utan ett gott samarbete

Denna typ av samverkansprojekt som Kunskapsbron och liknande initiativ skulle inte fungera utan ett gott samarbete och förtroende för varandras organisationer och kunskaper. Jan Axelsson, samverkansdirektör vid LiU, poängterade att samverkan kräver långsiktighet och tillit, och att LiU och Almi Östergötland är ett gott exempel på detta.
”LiU och Almi Östergötland har arbetat tillsammans i omkring 25 år. Vi diskuterar och hittar bra och viktiga projekt tillsammans. Genom en god dialog och bra förståelse för varandras verksamheter har vi skapat ett starkt engagemang för en lyckad samverkan”

Henrik Dahlström Almi Östergötland.Henrik Dahlström vid Almi Östergötland.

Henrik Dahlström, vice vd vid Almi Östergötland, lyfte också vikten av ett gott samarbete för att lyckas med projekt som Kunskapsbron.
”LiU och Almi Östergötland har genom åren drivit många projekt tillsammans. Det som är spännande med Kunskapsbron är balansen och målet att skapa nytta för både företagen och forskarna som är med. Det ska bli spännande att se vart detta leder framöver.”

En dag med stort engagemang

Deltagarna fick även genomföra en workshop där fokuset var framgångsfaktorer och utmaningar kring samverkan mellan akademi och Almi. Erfadagen blev mycket uppskattad med stort engagemang av de som deltog och som gav erfarenhetsutbyten, idéer och uppslag samt nya kontakter och nätverk.
”Kunskapsbron är ett fint exempel på ett samarbetsprojekt. För att kunna samarbeta på ett lyckat sätt krävs tillit, tid, mandat och engagemang”, återkopplade en av deltagarna.

Kunskapsbron finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Linköpings universitet, Almi Östergötland och Region Östergötland. Projektet pågår fram till september 2023.

logotyp europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.