26 september 2023

Lars Eriksson, professor i fordonssystem vid Institutionen för systemteknik, tilldelas Håkan Frisingers stipendium för sitt betydelsefulla bidrag inom transportforskning. Han får stipendiet för sina starka vetenskapliga meriter och betydande bidrag till transportbranschen.

Transport- och teknikkoncept, transport i stad, nattid
Lars Eriksson tilldelas Håkan Frisinger Award for Excellence in Transportation Research. metamorworks

Priset består av ett individuellt pris på 300 000 kronor samt en period som gästforskare vid ett universitet i Sverige, inklusive ett bidrag på 500 000 kronor till det universitet som tar emot gästforskaren i ett Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelses gästforskarprogram. Det beviljas nu Uppsala universitet, Ångströmslaboratoriet som välkomnar Lars Erikssons forskningsprogram inom eldrivna transporter.

Jan-Ingvar Jönsson, rektor Linköpings universitet, skriver bland annat i nomineringsbrevet:

– Hans föreslagna program vid Uppsala universitet kommer att ge utmärkta möjligheter till vetenskapligt samarbete för att förbättra kunskapen, effektiviteten och den övergripande hållbarheten hos elfordonsbatteriet, som är kärnan i elektromobilitet.

Läs hela pressmeddelandet här.


Mer om fordonssystem vid LiU

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.