13 september 2023

Att verka över gränser och arbeta tvärvetenskapligt blir allt viktigare i vårt samhälle. Detta vill Ingemar Ingemarsson främja. Med en ny stor donation på omkring 25 miljoner kronor bildar han en stiftelse som ska dela ut ett pris inom tvärvetenskap vid Linköpings universitet.

Porträtt av man (Ingemar Ingemarsson)
Jag känner väldigt starkt för Linköpings universitet, säger Ingemar Ingemarsson. Anna Nilsen

Sedan Ingemar Ingemarsson kom till Linköping 1971 har han spelat en viktig roll i universitetets utveckling.

– Jag har fått vara med att bygga upp LiU och möjligen även haft ett visst inflytande. Men framför allt har jag njutit av att få vara en del av utvecklingen och jag känner väldigt starkt för Linköpings universitet.

Hyllar kreativitet

Efter 35 år som professor i informationsteori instiftade Ingemar Ingemarsson 2017 Sveriges största lärarpris vid LiU. Nu ger han ytterligare en stor donation som är mer inriktad mot betydande insatser inom tvärvetenskap. Ingemar Ingemarsson hyllar kreativitet och har alltid tyckt om att skapa och göra själv. Att tänka brett och samverka mellan discipliner är nyckelord, menar han.

– Jag vill stödja tvärvetenskap och personer som har visat att de kan jobba effektivt ihop med andra fakulteter. Det är med forskning och högre utbildning, som med all annan utveckling, att det ska passa in i samhället och specialiserar man sig för långt inom sitt ämne kan man förlora helhetsperspektivet lite grann.

Stark tradition av tvärvetenskap

Två män framför publikTillkännagivandet av Ingemar Ingemarssons nya stora donation. Rektor Jan-Ingvar Jönsson tillsammans med Ingemar. Foto Anna Nilsen LiU har en stark tradition av att arbeta tvärvetenskapligt och Institutionen för Tema föddes 1980. Ingemar Ingemarsson lyfter fram en samverkansframgång som kom till ännu tidigare.

– Med en förnämlig såväl medicinsk som teknisk utbildning såg man det naturligt på 1970-talet att också undervisa i medicinsk teknik och det har ju blivit en succé.

”Ingemar Ingemarssons pris för tvärvetenskap” planeras att delas ut första gången 2025 och kommer att förvaltas av en nybildad fristående stiftelse. Donationen från Ingemar Ingemarsson består av aktier i Sectra med ett värde av 20-25 miljoner kronor. Sectra är det medicinteknikföretag som han var med och grundade 1978. Prissumman blir i storleksordning runt 500 000 kronor. Exakt hur stort priset, som ska delas ut vartannat år vid den akademiska högtiden, blir beror på den löpande avkastningen av kapitalet.

Öppnar nya kontakter

– Med lärarpriset utgick jag från tanken att det skulle vara för en möjlighet till ett sabbatsår. Nu lämnar jag det mer öppet, men jag förutsätter att personer som ägnar sitt liv åt att samarbeta med andra fortsätter med det och förhoppningsvis kan priset användas för att öppna nya kontakter, säger Ingemar Ingemarsson.

Sven Stafström, professor på LiU och tidigare generaldirektör för Vetenskapsrådet, är ordförande i styrelsen för den nya stiftelsen. Han gläds åt den stora donationen, uppdraget och inriktningen på priset.

– Det är en mycket generös donation. För forskare är det enklare och tryggare att vara disciplinär, men att växelverka med andra är steg man måste ta för att hitta och förmedla nya kunskaper och det är viktigt att stötta det, säger Sven Stafström och fortsätter.
– Utöver att premiera individer som gjort en stor tvärvetenskaplig insats, kan det här priset, som är ett personligt pris, bli ett incitament för andra att ta steget att samverka över disciplinära gränser.

Man utomhus, skylt B-huset i bakgrundenIngemar Ingemarsson på Campus Valla. Foto Anna Nilsen Rektor Jan-Ingvar Jönsson är övertygad om att den viktiga donationen kommer att ha stor betydelse för LiU i framtiden.

– Tvärvetenskap är, och har alltid varit, en viktig profilfråga för Linköpings universitet. Vi har otaliga bevis på excellent forskning på tvären och gränsöverskridande utbildning som satt LiU på den internationella kartan. Med Ingemar Ingemarssons pris för tvärvetenskap kopplas vår historia ihop med framtiden och LiU befäster sin position som ett universitet som vågar tänka fritt och göra nytt.

FAKTA: Ingemar Ingemarssons pris för tvärvetenskap
Ett personligt pris till en till en eller flera personer som gör eller har gjort en betydande tvärvetenskaplig insats vid Linköpings universitet. Priset inrättas genom en donation av aktier i Sectra till ett värde av 20-25 miljoner kronor av Ingemar Ingemarsson.
Den första prisutdelningen planeras att ske vid den akademiska högtiden 2025 och därefter vartannat år.
Donationen och priset förvaltats av en nybildad fristående stiftelse, Ingemar Ingemarsson stiftelse för tvärvetenskap, där styrelsen utser pristagare efter förslag från en priskommitté.
Stiftelsens styrelse består av Sven Stafström (ordförande), Mats Ulfendahl och Josefina Syssner. Ytterligare två ledamöter ska utses av LiU:s rektor.

Läs också om hur Ingemar lyfter lärarna

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.