02 december 2021

Forskare vid LiU får ytterligare 17 miljoner kronor i utlysningar från Formas. Den här gången handlar projekten bland annat om Amazonas skogar och djurvälfärd.

Bild på Campus Valla täckt i snö.
Anna Nilsen

Forskare som fått finansiering är:

  • Alex Enrich Prast, institutionen för Tema, tilldelas nära åtta miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Klimatvinster med resurseffektivitet". Projekt: Hållbar förvaltning av Amazonas skogar: mot samtidig maximering av resursanvändning och klimatmitigering.  
  • Dominic Wright, institutionen för Institutionen för fysik, kemi och biologi tilldelas fyra miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd 2021". Projekt: Genetik för urval av kölben för välfärdsförbättring.
  • Erik Sandberg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas fem miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Klimatvinster med resurseffektivitet". Projekt: Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.