Ytterligare miljoner från Formas

Forskare vid LiU får ytterligare 17 miljoner kronor i utlysningar från Formas. Den här gången handlar projekten bland annat om Amazonas skogar och djurvälfärd.

Bild på Campus Valla täckt i snö. Anna Nilsen

Forskare som fått finansiering är:

  • Alex Enrich Prast, institutionen för Tema, tilldelas nära åtta miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Klimatvinster med resurseffektivitet". Projekt: Hållbar förvaltning av Amazonas skogar: mot samtidig maximering av resursanvändning och klimatmitigering.  
  • Dominic Wright, institutionen för Institutionen för fysik, kemi och biologi tilldelas fyra miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Tillämpad forskning för ökat djurskydd och ökad djurvälfärd 2021". Projekt: Genetik för urval av kölben för välfärdsförbättring.
  • Erik Sandberg, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas fem miljoner kronor inom ramen för utlysningen "Klimatvinster med resurseffektivitet". Projekt: Logistikens roll i det cirkulära textila ekosystemet.
 

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU