Projekt som fått medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling presenterade erfarenheter och resultat.

Vid Forskningsfestivalen 2018 presenteras den forskning vid Linköpings universitet som finansieras med medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. Foto: Christian Johansson

Seminariedagen ägde rum den den 8 november 2018, i Stadshuset, Norrköping och sker inom ramen för det strategiska samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Norrköpings fond för forskning och utveckling

I april 2012 beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att inrätta Norrköpings fond för forskning och utveckling. Sedan starten har kommunstyrelsen vid nio tillfällen beslutat om tilldelning av medel ur fonden till forskning vid Linköpings universitet. Totalt har 46 miljoner kronor beviljats till 48 olika projekt och över 250 ansökningar har lämnats in.

Program

Kontakt

Nyhetsartikel

Forskare i festivalen