Forskningsfestivalen 2018

Projekt som fått medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling presenterar erfarenheter och resultat.

Vid Forskningsfestivalen 2018 presenteras den forskning vid Linköpings universitet som finansieras med medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling. Foto: Christian Johansson

Seminariedagen äger rum den den 8 november 2018, klockan 09.30-16.30 i Stadshuset, Hotellgatan 3 Norrköping (ej Rådhuset).

Forskningsfestivalen sker inom ramen för det strategiska samverkansarbetet mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet.

Målgrupp

Forskningsfestivalen vänder sig till förtroendevalda och anställda i Norrköpings kommun samt anställda, forskare, doktorander och studenter vid Linköpings universitet. Företag och massmedia är också välkomna.

Anmälan

Anmäl dig senast den 1 november här. 

Välkommen!

 

Norrköpings fond för forskning och utveckling

I april 2012 beslutade Norrköpings kommunfullmäktige att inrätta Norrköpings fond för forskning och utveckling. Sedan starten har kommunstyrelsen vid nio tillfällen beslutat om tilldelning av medel ur fonden till forskning vid Linköpings universitet. Totalt har 46 miljoner kronor beviljats till 48 olika projekt och över 250 ansökningar har lämnats in.

Program

Kontakt

Forskare som medverkar i festivalen

Strategisk samverkan vid Linköpings universitet