09 november 2018

Under forskningsfestivalen 2018 redovisade forskare och projektägare till projekt, som tilldelats pengar från Norrköpings fond för forskning och utveckling, sina resultat och erfarenheter.


Foto Thor Balkhed
– Det finns inte så många andra kommuner, om ens någon, som har en forskningsgrupp som lägger undan kommunala medel för just ett sådant här ändamål, sade Mårten Jarl (M), som sitter i beredningsgruppen för Norrköpings fond för forskning och utveckling inledningsvis. 

Totalt deltog omkring 30 olika forskningsprojekt på forskningsfestivalen, och det fanns en stor bredd i den forskning som beviljats medel ur fonden. Projekten presenterades med korta seminarier på 15 minuter vardera. 

Shaofang GongUnder ett seminarium pratade Shaofang Gong, professor vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), om projektet Energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader med växtväggar och sakernas internet. Det är ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet och företaget Vertical plants system, som beviljades ett bidrag på
700 000 kronor maj 2017.

– Det vi gör är aktiva växtväggar, och vi vill visa hur en passiv produkt, tillsammans med en digitaliserad produkt, får en mycket mer avancerad effekt. Man kan till exempel koppla flera sensorer och styrenheter till växtväggarna. Tidigare resultat har visat att en växtvägg med en inbyggd fläkt sänker antalet mikropartiklar åtta gånger mer, och skadliga gaser tre gånger mer än en passiv växtvägg utan fläkt, berättade han. 

Shaofang Gong berättade också att det finns ett intresse att arbeta vidare tillsammans med Vertical plants system, och studera närmare hur en digitaliserad smart vägg kan reducera olika typer av föroreningar.

Lina Lago, som är universitetslektor, berättade under sitt seminarium om projektet Samverkan för ökad måluppfyllelse i grundskola, förskoleklass och fritidshem, som i maj beviljades drygt två miljoner kronor. Lina Lago forskar om skola och meningsskapande, och om hur olika övergångar ges mening av barn och vuxna. 

– Vi saknade forskning där lärare, istället för att prata om varandra pratade med varandra, och vi vill studera lärares föreställning om samverkan, och också titta på vilka likheter och olikheter som finns när det kommer till synen på språk och kommunikation. Just nu så pågår arbetet med att hitta skolor som vill vara med i projektet, sade hon.

Projektet, som drivs i samarbete med utvecklingskontoret på Norrköpings kommun, planeras vara klart 2021, och syftar till att undersöka synen på samverkan, och se hur lärare kan hitta styrkorna i varandras professioner och dra nytta av varandra.

Sandra Pantzare och Jessica Åhlin Foto Thor Balkhed2012 inrättades Norrköpings kommun fonden för forskning och utveckling, en satsning för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping, och sedan starten har kommunstyrelsen i Norrköping delat ut forskningsmedel vid nio tillfällen. Medlen går till forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något, eller några, av fondens fyra huvudsyften uppnås. 

– Vi vill stärka Campus Norrköping, utveckla Norrköpings kommunala verksamheter och utveckla Norrköping som stad. Vi vill också stärka arbetsmarknaden, och nyckeln till det är en högre utbildningsnivå, sade Mårten Jarl. 

Festivalen avslutades med att Campusrådet Martin Rantzer lyfte fram vikten att forskningen nyttiggörs inom näringslivet och kommunens verksamhet. Samtidigt öppnade nästa års utlysning av medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling. 

Foto: Thor Balkhed

 

Bildspel från Forskningsfestivalen

Video

 Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.