Produktion

Med fokus på resurseffektivitet

Målerirobotar på Toyota Material Handling
Hållbar produktion Göran Billeson

Forskningsområdet innefattar för framtiden viktiga områden som design för hållbar produktion, hållbara produktions- och monteringssystem, återtillverkning, robotisering och automatisering av produktion samt nya typer av fixturer. 

Ett starkt område vid LiU är utveckling av hållbar produktion liksom teknik, metoder och system för återtillverkning.

Lean automation och kundanpassad massproduktion i flexibla produktionssystem är ett annat viktigt område liksom design för hållbar produktion och montering.

Vid LiU koordineras det stora Mistra-programmet Resource Efficient and Effective Solutions, REES, ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Lunds universitet och Chalmers.

Närliggande områden som hållbara affärsmodeller och robotik finns under egna forskningsområden, se nedan.

Forskning

Nyheter

Närliggande forskningsområden