Produktion

Forskningsområdet innefattar för framtiden viktiga områden som design för hållbar produktion, hållbara produktions- och monteringssystem, återtillverkning, robotisering och automatisering av produktion samt nya typer av fixturer. 

Ett starkt område vid LiU är utveckling av hållbar produktion liksom teknik, metoder och system för återtillverkning.

Lean automation och kundanpassad massproduktion i flexibla produktionssystem är ett annat viktigt område liksom design för hållbar produktion och montering.

Vid LiU koordineras det stora Mistra-programmet Resource Efficient and Effective Solutions, REES, ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Lunds universitet och Chalmers.

Närliggande områden som hållbara affärsmodeller och robotik finns under egna forskningsområden, se nedan.

Forskning

Organisk energiskördare

Organisk energiskördare

Vi strävar efter att ersätta skrymmande energiomvandlare med tunna, smarta organiska material.

lager med saker och produkter som kan återanvändas - cyklar, tv, möbler.

Skiftet mot återtillverkning

Forskningsprojektet (Remanufacturization) kommer att stödja B2C -tillverkare i övergången mot återtillverkning genom att utveckla och förbättra tillverkares återtillverkningsekosystem samt undersöka konsumentprodukters återtillverkningspotential.

arbetsplats för elektronisk utrustning med tång och nödvändiga verktyg

Remometer

Vi hjälper originaltillverkare och andra aktörer att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar och beredskap för att börja återtillverka.

Nyheter

rengöring av tonerkassett

Ny metod mäter återtillverkningsbarhet av elprylar

Kan man mäta hur återtillverkningsbar en produkt är? Ja, det kan man nu. LiU forskare och studenter har tagit fram en metod som ger bedömning hur enkelt eller svårt är det att återanvända en produkt.

En person står i en industriell produktions labb

Robotar underlättar återtillverkningsprocesser

Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

AI-algoritmer ska hitta felen innan de uppstår

Mängder av sensorer håller koll och larmar vid fel eller avvikelser i industrins produktionssystem. I ett Vinnova-finansierat projekt ska artificiell intelligens nu användas för att hitta mönster i avvikelserna och förhindra att felen uppstår.

Närliggande forskningsområden