Produktion

Forskningsområdet innefattar för framtiden viktiga områden som design för hållbar produktion, hållbara produktions- och monteringssystem, återtillverkning, robotisering och automatisering av produktion samt nya typer av fixturer. 

Ett starkt område vid LiU är utveckling av hållbar produktion liksom teknik, metoder och system för återtillverkning.

Lean automation och kundanpassad massproduktion i flexibla produktionssystem är ett annat viktigt område liksom design för hållbar produktion och montering.

Vid LiU koordineras det stora Mistra-programmet Resource Efficient and Effective Solutions, REES, ett samarbete mellan forskare vid Linköpings universitet, Lunds universitet och Chalmers.

Närliggande områden som hållbara affärsmodeller och robotik finns under egna forskningsområden, se nedan.

Forskning

Studenter och lärare som löser ett expriment.

Industriella cyber-fysiska system

Vårt mål som forskargrupp är att vara ledande i att kunna nyttja potentialen i Industriella cyber-fysiska system (ICPS) för att skapa värde för företag, samhälle och miljö.

En bild på en metallaser.

Hållbarhetssäkring av leverantörskedjor

Projektet studerar modeller och tillvägagångssätt som stora företag arbetar med för att främja en uppströms hållbarhetssäker leverantörskedja, identifiera framgångsfaktorer och ta fram en ny unik modell för hållbarhetssäkring av leverantörer.

Många orange gaffeltruck.

Återtillverkning – nyckeln till framtiden

Forskningsprojektet (REMARKABLE - Remanufacturing – key enabler to future business) syftar till att stödja tillverkare att bli mer resilienta, cirkulära och hållbara genom återtillverkning och bidra till en mer effektiv resursanvändning.

Nyheter

Kvinnlig doktorand föreläser för masterstudenter i labbet.

Från skiss till robot med artificiell intelligens

Hur utvecklar man en produkt med så lite mänsklig inblandning som möjligt? LiU-studenterna byggde en robot med hjälp av generativ artificiell intelligens.

rengöring av tonerkassett

Ny metod mäter återtillverkningsbarhet av elprylar

Kan man mäta hur återtillverkningsbar en produkt är? Ja, det kan man nu. LiU forskare och studenter har tagit fram en metod som ger bedömning hur enkelt eller svårt är det att återanvända en produkt.

En person står i en industriell produktions labb

Robotar underlättar återtillverkningsprocesser

Återtillverkning är ett sätt att ta tillvara på värdet hos redan tillverkade produkter. Forskare vid Linköpings universitet har lyckats visa potentialen för automation inom reparation och återtillverkning.

Närliggande forskningsområden