Hållbara affärsmodeller

Livscykelbaserat

Hållbara affärsmodeller Olof Hjelm
Livscykelbaserat och cirkulärt kräver nya affärsmodeller.

Ett starkt växande forskningsfält där forskare vid LiU finns bland de främsta i världen. Fokus ligger på livscykelbaserade erbjudanden och affärsmodeller där design och innovation är viktiga komponenter. Forskningen är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med små och stora svenska och internationella företag. 

Miljöfrågor kan ses som problem som behöver lösas men också som möjligheter att skapa resurssnåla lösningar. Det senare synsättet kräver livscykelbaserade affärsmodeller och kunderbjudanden på bred front liksom utveckling av kombinerade produkt- och tjänsteerbjudanden.

Tankarna, som länge haft ett starkt fäste i Region Östergötland med dess växande Cleantech-industri, sprider sig snabbt. LiU:s forskare, inom teknik likaväl som inom ekonomi och samhällsvetenskaperna, har också varit tidigt ute med att studera området och bidra till dess utveckling.

Även funktionsförsäljning, där företag säljer en funktion snarare än en produkt, som en viss mängd transporter istället för en ny truck eller kylkapacitet istället för frysskåp, studeras. En viktig faktor här är den miljö- och marknadspotential som ligger i ett mer livscykelbaserat och resurssnålt synsätt.

LiU koordinerar även forskningsprogrammet MistraREES där också utveckling av nya policier och affärsmodeller ingår.

Aktuell forskning

Nyheter