14 december 2020

Snabb digitalisering och utökade tjänster till kunderna kan vara en räddning för svensk industri under och efter pandemin. Det menar LiU-professorn Christian Kowalkowski som berättar mer om detta vid årets sista Lunchklubb den 21 december.

Christian Kowalkowski.

 De flesta företag är förlorare i krisen. Men några, däribland många IT-företag, har gynnats av den, säger Christian Kowalkowski, professor i industriell marknadsföring vid Linköpings universitet och tillika en av de mest citerade forskarna i världen.
I sitt lunchföredrag kommer han att berätta övergripande om utvecklingstrender inom industrin under pandemin. 
Företagen behöver agera fort, hitta lösningar som är snabba men inte nödvändigtvis perfekta.
I kristider blir tjänsternas betydelse för företagen större. Produktionen av många varor minskar men genom att utveckla tjänsterna kring produkterna kan företagen överleva krisen eller rentav gynnas av den. Så har det varit under tidigare kriser, som exempelvis under den stora depressionen på 1930-talet och under finanskrisen 2008-2009. Och så även under coronakrisen.
Det handlar alltså om det som vi benämner tjänstefiering. Företaget går från att ha fokus på produkten som tillverkas, till att utveckla och sälja tjänster som möjliggörs genom produkten. 
Det kan till exempel handla om att säkerställa drift och underhåll, och att hjälpa kunder att öka sin produktivitet. Eller att kunder erbjuds hyra en vara istället för att köpa den.
Tjänstefieringen blir en slags krockkudde i kristider, säger Christian Kowalkowski.

I coronakrisen spelar även digitaliseringen en stor roll.
Den förbättrar möjligheterna att utveckla betydligt fler tjänster, till exempel via appar.
Efter den första chocken i våras började flera företag ställa om. Det handlade om att vara snabb, hantera alla restriktioner och begränsningar och hitta verktyg för kunder och leverantörer.
Christian Kowalkowski nämner som exempel ett svenskt företag som tillverkar avfuktare.
De ställde om snabbt och skyndade på sin digitalisering, de insåg att det var ett sätt att tjäna både tid och pengar. När gränser stängdes och besöksrestriktioner infördes så lanserade de fjärrservice där tekniker kunde guida kunder på distans via en kamera. Kunderna fick på så vis snabb och säker service och teknikerna sparade in restid.
Coronakrisen har generellt skyndat på digitaliseringen inom många företag, konstaterar Christian Kowalkowski.
Snabbfotade företag som ser de digitala möjligheterna kan gå stärkta ur krisen. Klyftan mellan de företag som är snabba på bollen och de som inte är det ökar.

Lärdomar att dra så här långt av pandemin är bland annat vikten av att bygga upp en beredskap och flexibilitet inför nya kriser och att anpassa företagen efter det ”nya normala”.
Återgår vi till det som var innan pandemin eller får vi leva med detta? Det gäller att bygga motståndskraft som organisation, dra lärdomar av det som hänt och fundera på vad som hade kunnat göras bättre. 
 

Kontakt oss för att veta mer om Lunchklubben eller ämnet

Intresserad av att läsa mer om Lunchklubben?

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.