28 juni 2019

Återtillverkning är ofta båda miljövänligt och ekonomiskt lönsamt. Men kundernas krav är tuffa och det är inte självklart att den ursprungliga producenten ska stå för tillverkningen. Kanske finns det bättre alternativ.

LiU-studenterna i samband med slutpresentationen på Husqvarna. Från vänster: Gustav Johansson, Simon Ahlstedt, Johan Vogt Duberg, Tobias Broman, Oliver Bergstrand och Daan Kabel.

Livslängd kontra antal

Återtillverkning innebär att gamla varor inte slängs utan används som delar för att tillverka nya produkter. I tre examensarbeten har studenter på LiU undersökt om Husqvarna skulle kunna starta återtillverkning av sina robotgräsklippare, och i så fall på vilket sätt.

Robotgräsklippare modell 310, vars konstruktion studenterna granskade.Ett arbete undersökte förutsättningarna för ekonomisk lönsamhet, ett annat vilka krav kunderna ställer och ett tredje om tekniska designförändringar som skulle kunna underlätta återtillverkningen.

Svaret på frågan om det kan vara lönsamt är kort och gott ”ja, det kan det”, vilket också tidigare studier på andra varor pekat på. Det intressanta för företaget blir inte hur många produkter som säljs, utan att livslängden ökar och att varan kan säljas flera gånger.

Samtidigt är det skillnad om Husqvarna eller företagets återförsäljare tar hand om återtillverkningen.

Bra kan bli bättre

- Båda fallen bedömer vi som lönsamma, men vi tror att återförsäljarna har lättare att få in stommar (gamla gräsklippare) och att det därför är bättre att det är de som blir ansvariga, säger Johan Vogt Duberg.

Upp till bevis på Husqvarna.

- Återförsäljarna har direkt kontakt med kunderna, medan Husqvarna saknar direktkontakt med konsumenterna. Dessutom sköter de flesta återförsäljare redan i dag mer avancerad service och har det tekniska kunnande som krävs.

Design-examensarbetet visade att robotgräsklipparna redan i dag kan användas som stommar för nya klippare, men att ändringar i konstruktionen skulle göra återtillverkningen lättare och öka den ekonomiska marginalen. När det gäller kunderna visar studien att inställningen till återtillverkade produkter är positiv, men att kraven på kvalitet är höga och att många förväntar sig att Husqvarna står som ansvarig.

Frågan är om det kravet kan kombineras med att återförsäljarna tar hand om återtillverkningen.

Garanti för kvaliteten

- Ja, vi tror det. Husqvarna kan godkänna återförsäljarna och sätta en stämpel där företaget garanterar att gräsklipparna fungerarar som nya. Då blir det Husqvarna som ansvarar för kvaliteten, säger Johan Vogt Duberg.

Erik Sundin.

LiU:s projektledare Erik Sundin hoppas att exjobben ska få en fortsättning i ett pilotprojekt under hösten och i ett större forskningsprojekt från och med början av nästa år. Både Husqvarna och LiU är intresserade av att fördjupa kunskapen om möjligheterna till återtillverkning.

Generellt sett måste tre förutsättningar uppfyllas för att det ska vara intressant att göra nya varor av gamla. Dels ska produkter ha tillräckligt högt värde, dels ska det finnas en marknad och dels måste det vara möjligt att relativt enkelt samla in uttjänta produkter.

- Två saker som redan återtillverkas i stor skala är fotokopiatorer och lastbilsmotorer. I första fallet kan man säga att kunderna köper en funktion och inte en vara i första hand. Att sälja en hel bil som återtillverkats skulle säkert vara svårare, säger Erik Sundin.

De flesta företag som arbetar med återtillverkning är fristående och använder varor som de själva inte tillverkat från början. Att företag återanvänder egna produkter är ovanligare, även om också det förekommer. Två företag som kommit långt är Inrego, som återtillverkar mobiltelefoner och datorer, och Toyota Material Handling, som återtillverkar sina egna gaffeltruckar.

Fakta

  • Mer information om återtillverkning eller ”remanufacturing” som det heter på engelska finns på: www.remanufacturing.eu.
  • Andra forskare på LiU/IEI som deltagit i examensarbetena som handledare och/eller examinatorer är: Louise Lindkvist, Jelena Kuriova-Palisaitiene, Ou Tang och Bonnie Poksinska.
  • Här finns en sammanfattning av exjobben.

Så tycker Husqvarna om projektet

Jonas Willaredt, miljöchef Husqvarna Group:

- Resultaten är mycket intressanta och ökar förståelsen för hur återtillverkning skulle kunna appliceras på Husqvarna. Nu tittar vi på möjligheten att tillsammans med LiU ta ytterligare ett steg och undersöka mer i detalj hur vår verksamhet skulle kunna anpassas. Konkret handlar det bland annat om se vad våra återförsäljare tycker och vilka preferenser kunderna har på andra marknader än den svenska. Avgörande är att få till ett riktigt tydligt business case, att vi är helt säkra på att återtillverkningen är både ekonomiskt och miljömässigt lönsam.

- Vi samarbetar med flera universitet, varav LiU är ett. Det är väldigt värdefullt, både för att öka vår kunskap och för vår framtida kompetensförsörjning.


Läs mer

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.