07 december 2021

Wallenbergstiftelsen anslår 380 miljoner kronor till träforskning inom Wallenberg Wood Science Center, WWSC. Uppskattningsvis en fjärdedel av pengarna går till LiU, som driver programmet tillsammans med KTH och Chalmers. Målet är att bli bäst i världen.

Ett porträtt av Mats Fahlman
Mats Fahlman, professor vid LiU och tf vice föreståndare för Wallenberg Wood Science Center. Thor Balkhed

Längre och större

WWSC bildades 2009 med syfte att utveckla nya hållbara material från den svenska skogen och har hittills genomgått två etapper. Nu har ett tredje steg, som tidigare var preliminärt och villkorat, beslutats och dessutom beviljats mer pengar än tidigare planerat. Forskningsinriktningen för WWSC 3.0 är också förtydligad och kopplas direkt till de globala målen för hållbar utveckling.

Utökningen av programmet innebär att sex forskningsledare, 36 doktorander och lika många postdoktorer ska rekryteras tillsammans med fyra gästprofessorer. Två av totalt sex så kallade rekryteringspaket går till LiU.

– Satsningen innebär en utökning av finansieringen, men också en specifik satsning på att rekrytera unga forskare i världsklass – en betydande del av anslaget är kopplat till dessa rekryteringspaket, säger Mats Fahlman, LiU-professor i ytors fysik och kemi och tf vice föreståndare för forskningscentret.

– WWSC ligger redan och tampas i världstoppen, men med de nya medlen samt nyrekryteringarna är tanken att vi ska ta etablera oss som nummer ett.

Vad blir LiU:s viktigaste bidrag till den nya forskningen?

– Kunde jag säga det vore det produktutveckling och inte forskning vi bedrev. . . Men vår styrka är materialdesign kopplad till tillämpningar för hållbar utveckling. Jag skulle tro att det blir där vi får störst impact, säger Mats Fahlman.

Spännande resurs

Den nya projektfasen av WWSC sträcker sig från 2023 till 2028 och går under namnet ”Nya material från träd för en hållbar framtid”. Övergripande mål ända sedan starten har varit att ersätta olja med trä i tillverkningen av plaster, att skapa starkare och brandsäkra material samt nya funktionella material.

Hittills har forskningen resulterat i transparent trä och papper som kan göras magnetiskt, elektriskt ledande och brandtåligt. Andra exempel är biobaserade plaster, lim och porösa material.

– Trä är en oerhört viktig och spännande resurs för en hållbar framtid eftersom träbaserade material har en stor potential att ersätta fossilbaserade material, de kan också utgöra grund för helt nya material med nya egenskaper, säger Eva Malmström Jonsson, director för WWSC, i ett pressmeddelande.

Anslaget till WWSC är en del av den större satsning på över tre miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör på hållbar materialvetenskap. Större delen av anslaget, 2,7 miljarder, går till det nya forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, som leds av Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid LiU.

Läs mer

LOE:s forskningsmiljö

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.