15 september 2020

Tillgång till stora mängder data är den viktigaste faktorn för att lyckas skapa artificiell intelligens (AI) i världsklass. Medicinska data av hög kvalité är särskilt svår att få tag på eftersom den bearbetning som behövs ofta är tidsödande och kräver expertkompetens för att vara riktigt användbar. Det finns också en osäkerhet i professionen om hur data kan delas på ett lagligt och etiskt sätt.

Ett fönster från data-huben
Ett dataset i AIDAs datahub. Bilderna visar histologi prover av bröstcancer.
AIDAs Data Hub tillhandahåller en plattform där forskare kan samla in och dela stora mängder medicinska bilddata. Mer är 5 TB bilddata från radiologi och patologi har hittills lagts in i datahubben.

-AI har stor potential att kunna hjälpa till med många av de utmaningar som sjukvården står inför. AI-lösningar fungerar bättre ju fler olika typer av data som de tränas på och tillgång till data från olika delar av världen är därför avgörande, säger AIDAs datadirektör Joel Hedlund.

Datahubben har redan hjälpt svenska forskare att dela med sig av sin data till sex forskargrupper i fyra olika länder (Spanien, Kina, Sydkorea och Storbritannien) och ytterligare utbyten är på gång.

-Vi vill att den data som vi lägger mycket resurser på att samla in ska komma till så stor nytta som möjligt. Vi möjliggör det genom att göra den tillgänglig för andra forskare på ett lagligt och etiskt sätt, förklarar Joel Hedlund.

Än så länge finns bara anonymiserade data i datahubben men för att möjliggöra delning och arbete med större datavolymer utvecklar AIDA en plattform som kommer att vara säker nog för att kunna hantera också identifierbar data.

FAIR Data

AIDA stöder Open Science vilket innebär att du är öppen med vad du har gjort i din forskning och vilka data du har använt. Ett sätt att arbeta med Open Science är att följa riktlinjerna från FAIR data.

Findable, Accessible, Interoperable and Reusable (FAIR) data betyder att du gör det möjligt för andra forskare att hitta och använda din data i sin forskning.

År 2020 gjorde European Open Science Cloud (EOSC)-Nordic en oberoende utvärdering av hur bra olika datakällor i Norden är på att vara FAIR. AIDA Data Hub var en av de 98 datakällor som inkluderades och visade sig vara bland de 12 % högst rankade i urvalet.

Analytic Imaging Diagnostics Arena, AIDA

AIDA är en nationell arena för forskning och innovation kring artificiell intelligens, AI, för medicinsk bildanalys. Basen finns på Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitet men arenan är nationell. Arenan för samman akademi, sjukvård och industri för att omsätta tekniska framsteg inom AI-teknik till patientnytta i form av kliniskt användbara verktyg. AIDA är ett initiativ inom Strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.