Barnafridskonferensen 2022: Barns utsatthet i ett livsloppsperspektiv

Den 26-27 januari 2022 bjuder Barnafrid in till Barnafridskonferensen. En konferens på temat: Barns utsatthet i ett livsloppsperspektiv – Prevention, tidiga insatser och samhällskostnader.

Flicka med leksaksdrake Flicka med drake Johner Images

Alltmer forskning visar att utsatthet för våld och andra svåra händelser i barndomen kan ha allvarliga effekter på psykisk och fysisk hälsa genom hela livsloppet. Barnafridskonferensen 2022 kommer att göra en djupdykning i hur våld i tidig ålder påverkar människor genom livet – vilket lidande och vilka samhällskostnader det innebär.

Under konferensen som denna gång är digital kan du ta del av inspirerande föreläsningar, paneldiskussioner och frågestunder i ett brett program där alla yrkesgrupper som arbetar med barn kommer att hitta värdefull kunskap. Och precis som alltid är vi angelägna om att den kunskap som erbjuds i våra sammanhang vilar på en vetenskaplig grund. Deltar gör bland annat Nadine Burke Harris, Eamon McCrory och Niklas Långström m.fl.

Nya, spännande och handfasta verktyg presenteras för att kunna ge just dig det bästa stödet i ditt arbete. Du får också ta del av utdelningen av Barnsfridspriset för bästa avhandling inom området våld mot barn under 2020, och lyssna till pristagarens föreläsning. 

Ta del av programmet och anmäl dig här!

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU